TÜ keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen peab inauguratsiooniloengu „Planeedi Maa elukindlustus ehk atmosfääriosakeste sünd“ 17. märtsil kell 16.15 ülikooli aulas.
FOTO: Siim Vatalin

Planeedi Maa elukindlustus

Inauguratsioon

Aastal 2014 kinnitas valitsustevaheline kliimamuutuste rühm (IPCC), et inimtegevuse mõju kliimale on märkimisväärne ja inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkogus on praegu ajaloo suurim. Kliimamuutused on juba avaldanud laiaulatuslikku mõju ökosüsteemile.

Atmosfääri paisatud süsinikdioksiidi kontsentratsioon domineerib selgelt kõikide teiste kliima soojenemist põhjustavate tegurite üle, atmosfääriosakestel on aga omakorda jahutav mõju. Atmosfääriosakesed on õhus hõljuvad tahked või vedelad osakesed, millest väikseimad on kõigest mõne nanomeetri suurused.

Tänu viimase aja tõhusale uurimistegevusele teame praegu atmosfääriosakeste kiirgusjõust rohkem kui kunagi varem. Paraku teame nüüdseks ka seda, et nende jahutav mõju on väiksem, kui esialgu arvatud.

Atmosfääriosakesed on meie planeedi energiatasakaalu hindamisel siiani suurim mõistatus. Me teame, et osakesi paisatakse õhku otsese või kaudse heitena, ent meil puudub üksikasjalik teave nende füüsikalis-keemilise olemuse kohta.

Teame, et pilvede kondensatsioonituumakeste ja pilvede moodustumise põhiline looduslik allikas on uued atmosfääriosakesed, ent me ei tunne veel piisavalt osakeste tekke taustal olevaid keemilisi protsesse. Seetõttu ei oska me usaldusväärselt hinnata inimtegevuse mõju osakeste tekkele ja selle kaudu ka pilvede tekkele, et prognoosida atmosfääri ainukest nähtust, mis jahutab kliimat looduslikul moel – atmosfääriosakeste kiirgusjõudu.

Niisiis pakuvad atmosfääriosakeste teke ja kasvamine põnevat ja olulist uurimisainest. Peamine keerdküsimus seisneb äsja tekkinud aerosooliosakeste füüsikalis-keemiliste omaduste üksikasjalikus kindlaksmääramises. Atmosfääriosakesed on kui planeedi tervisekindlustus, kuid nende mõistmiseks vajame veel üksjagu kõrgetasemelist teadustööd.

Heikki Junninen on lõpetanud 2001. aastal Kuopio Ülikoolis keskkonnakeemia magistriõppe ja kaitsnud 2014. aastal Helsingi Ülikoolis doktoriväitekirja füüsikas. Osa doktoriõpingutest on ta läbinud Itaalias Euroopa Komisjoni uurimiskeskuses Ispra. Järeldoktorantuuri ajal Helsingi Ülikoolis on ta osalenud ekspeditsioonidel muu hulgas Põhja-Gröönimaal ja Himaalaja kõrgmäestikus.

Junninen on Soome ettevõtte Kärsa Oy kaasasutaja ja töötanud seal tarkvaraarendajana. Praegu juhib ta TÜ füüsika instituudis keskkonnafüüsika laborit ning vastutab atmosfääri ja aerosoolide füüsikalis-keemilisi omadusi ja kliimat käsitleva teadustöö hea käekäigu eest. Viimasel kahel aastal on ta arvatud maailma enim viidatud teadlaste 1% hulka.

Jaga artiklit