Emakeeled mitmekeelses maailmas

Uudis

12. märtsil kell 14 peab psühholingvistika dotsent Virve-Anneli Vihman Tartu Ülikooli peahoone aulas emakeelepäevale pühendatud loengu „Emakeeled“.

Sõnas emakeel peituvad eeldused, millele me enamjaolt tähelepanu ei pööra. Näiteks kaldume arvama, et lapse ema keel on ka lapsele edaspidi kõige omasem ja et igaühel on vaid üks päris emakeel.

Emakeelepäeva avalikul loengul kutsub Virve-Anneli Vihman kuulajaid vaatama nendest eeldustest kaugemale ja arutlema emakeele mõiste üle.

„Loengus peatume pikemalt keelekasutuse kontekstidel ja küsime, kuidas need mõjutavad keele omandamist, keelepädevust ja minapildi kujunemist. Samuti uurime, kuidas hoitakse ja antakse järgmistele põlvedele edasi eesti keelt praeguses mitmekesises ja mitmekeelses maailmas,“ kirjeldas ta.

Kuulama on oodatud kõik keelehuvilised ning mitmekeelses keskkonnas elavad ja töötavad inimesed. Avaliku loengu otseülekannet saab jälgida UTTV kaudu, hiljem saab loengut ka järelvaadata.

Pärast loengut kell 15 on kõik kuulajad oodatud Ülikooli Kohvikusse kohvilauda, et vahetada vabas vormis mõtteid kuuldu üle.

Emakeelepäeva üritused jätkuvad 13. märtsil kell 10.30, mil saab kirjutada Vikerraadio korraldatavat e-etteütlust. 13. aastat peetava võistluse osalejate arv on aasta-aastalt mitmekordistunud ja mullu oli neid juba peaaegu 8000. Samuti toimub 13.–14. märtsil Tartu Ülikooli korraldatava emakeeleolümpiaadi lõppvoor.

Jaga artiklit