FOTO: Andres Tennus

Algasid uue arengukava seminarid

Uudis

21. jaanuaril toimus esimene suur ülikoolisisene arutelu ülikooli 2020.–2025. aasta arengukava koostamiseks. Seminaril arutleti eesti keele ja rahvusvahelistumise üle.

Kolmes aruteluplokis käsitleti rahvusvahelistumist ja töökeelt, keeleõpet ja õppekeelt ning teaduskeelt ja terminitööd. Igal teemal kõlasid lühiettekanded nii ülikoolipere liikmetelt kui ka ülikoolivälistelt ekspertidelt. Igale ettekannete plokile järgnesid arutelud rühmades ja lühikokkuvõte.

Enamik osalejaid nõustus, et ülikooli üksuste eesti ja inglise keele kasutuse erinev vahekord on normaalne. Siiski peaks ülikool võimaldama keeleõpet nii (välis)töötajatele kui ka üliõpilastele, kellele võiks see olla kohustuslik, nagu ka eesti kultuuri õpe. Ka ülikooli töötajad peaksid oma eesti keele oskust pidevalt täiendama.

Samuti jõuti järelduseni, et rahvusvahelistumist arvestades ei saa kindlaks määrata universaalseid kvoote, näiteks välistöötajate ja -tudengite arvu kohta. Mõnel erialal on arengu ja edasikestmise huvides väga oluline kaasata akadeemilist järelkasvu välismaalt. Silmas tuleb pidada aga seda, et inglise keel ei tohi hakata domineerima eesti keele üle, ning asjaajamiskeeleks peaks jääma eesti keel.

Keeletehnoloogia areng, näiteks masintõlke täpsus, oleneb alustekstide kvaliteedist ja hulgast. Seega on vaja pakkuda võimalikult palju häid eestikeelseid erialatekste ka selleks, et täiustada IT-lahendusi.

Eestikeelse oskussõnavara arendamine võiks ülikoolipere arvates olla iga erialainimese kohus. Tähtis on koostada eestikeelseid kõrgkooliõpikuid, aga ka see, kui oma teadustööst või erialast eesti keeles rääkida, aitab teha sõnumi olulistele sihtrühmadele arusaadavaks ja rakendada teadustulemusi tavaelus.

Kõik kohalviibijad said kirjutada aruteluküsimuste kohta kommentaare ja arvamusi veebikeskkonda Slido. Saalis kõlanud ja kirja pandud arvamusi analüüsitakse ning võetakse arvesse ülikooli arengukava koostades.

Järgmised arengukava aruteluseminarid toimuvad 19. veebruaril (põhiteema on teadus), 11. märtsil (õpe ja kõrgharidus), 1. aprillil (ülikooli roll ühiskonna teenimisel) ja 15. aprillil (tasuline kõrgharidus).

Vaata ka UT TV salvestust 21. jaanuaril toimunud seminarist:

Jaga artiklit