ÕIS-ist ei saa enam õppematerjale

Uudis

Alates 12. veebruarist ei ole õppeinfosüsteemis õppematerjalid avalike kasutajate ja ainele registreerunud õppijate jaoks enam kättesaadavad. Samuti ei saa õppejõud ÕIS-i enam õppematerjale lisada.

Õppematerjalide lisamist ei ole ÕIS2 kavandatud, sest ligi pooltel TÜ kursustel on e-tugi, mis on laiem kui vaid õppematerjalid. Õppejõud, kelle aine(te)l seda veel pole, saavad luua e-toe Moodle’is, mille kursustele on võimalik õppematerjale lisada.

Selleks et õppematerjalid ÕIS-ist Moodle’i kursusele üle kanda, tuleb ÕIS-i ainekava siduda Moodle’i e-kursusega (nupu «Halda Moodle’i seoseid» alt) ning seejärel klõpsata nupul «Ekspordi õppematerjalid Moodle’isse». Õppematerjalide failid kantakse üle e-kursuse failide alla.

Et õppijad saaksid õppematerjale kasutada, tuleb õppejõul lisada need e-kursuse avalehele. Automaatselt ei kanta üle audio- ja videofaile ega veebilinke. Lisateavet võib leida õppematerjalide ülekandmise juhendist.

Õppejõud saavad oma õppematerjale ÕIS-ist Moodle’isse eksportida ka pärast 12. veebruari. Moodle’i keskkonnas on õppeainetele e-toe loomiseks mitmesuguseid võimalusi, mis aitavad muuta õppimise paindlikumaks ja mitmekesisemaks.

Nõu ja tehnilist tuge võivad õppejõud küsida oma valdkonna õppedisainerilt või õppeosakonna elukestva õppe keskuselt aadressil eope [at] ut.ee.

Kevadsemestri alguses saab ÕIS2 üliõpilastele ainsaks õppeinfosüsteemiks. ÕIS2 arendustööd jätkuvad ning õppejõududele ja tugispetsialistidele vajalikud moodulid valmivad kevadsemestri jooksul.

Jaga artiklit