Ilona Tragel – 50

Juubel

24. novembril sai 50-aastaseks TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi üldkeeleteaduse dotsent Ilona Tragel.

Ilona Trageli tee Tartu Ülikoolis sai alguse 1987. aastal, mil ta asus pärast Tartu 10. Keskkooli lõpetamist õppima õigusteadust. 1992. aastal vahetas ta eriala ning alustas soome keele ja kirjanduse õpinguid, millele järgnesid magistrantuur ja doktorantuur üldkeeleteaduses. 2003. aastal kaitses Ilona Haldur Õimu käe all valminud doktoritöö «Eesti keele tuumverbid».

Doktoriõpingud seljataga, asus ta tööle Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi teadurina ja juhatas Tartu Ülikooli keelekeskust (2004–2014). Aastatel 2005–2008 töötas ta ka keeleteaduse ja -tehnoloogia doktorikooli projektijuhina ning aastatel 2009–2014 keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli juhatajana. 2011. aastal valiti Ilona Tragel TÜ üldkeeleteaduse dotsendiks. Aastatel 2014–2018 töötas ta Pekingi Välisõpingute Ülikoolis, kus õpetas eesti keelt.

Ilona Trageli teadustöö keskmes on olnud kognitiivne lingvistika. Kognitiivse ja funktsionaalse keeleteaduse ulatuslikku levikut Eesti keeleteadlaste hulgas võib pidada just Ilona teeneks. 

Ta alustas koos kolleegidega kognitiivse keeleteaduse seminaride sarja, on üks Eesti Kognitiivse Keeleteaduse Ühingu asutajaliikmeid ning on toimetanud selleteemalisi kogumikke («Papers in Estonian Cognitive Linguistics», «Teoreetiline keeleteadus Eestis I–III»). Ühed olulisemad Ilona teadustöö teemad on läbi aastate olnud verbisemantika ja verbikonstruktsioonid ning grammatisatsioon, viimastel aastatel ka kirjalik väljendusoskus ja tagasiside kirjutamisprotsessis.

Ilona on pidevalt osalenud (rahvusvahelistes) keeleteaduse ja -õppe projektides. Praegu käimasolevatest projektidest olulisimana võib mainida tema osalemist USA National Science Foundationi rahastatud rahvusvahelises võrgustikus Causality Across Languages. Ilona Tragel on olnud aktiivne ka õppematerjalide koostamisel. Ta on kandnud hoolt eestikeelse keeleteadusliku kirjavara loomise eest (eelnimetatud teoreetilise keeleteaduse kogumikud, samuti Fred Karlssoni õpiku «Üldkeeleteadus» tõlge (koos kolleegidega) ja toimetamine). 2018. aastal tunnustati Ilona Tragelit Tartu Ülikooli aumärgiga.

Erilist tähelepanu väärib Ilona Trageli oskus keeleteadust propageerida, nii üliõpilaste entusiastliku juhendamise kui ka ürituste korraldamise kaudu. Tema algatusel alustati 2001. aastal konverentsisarja «Teoreetiline keeleteadus Eestis». Ilona tuntus tugeva korraldajana ja suurepärase võõrustajana rahvusvahelises kognitiivse keeleteaduse ringkonnas viis selleni, et 2017. aasta juulis toimus Tartus 14. rahvusvaheline kognitiivse keeleteaduse ühingu aastakonverents, millest võttis osa pea 500 delegaati 50 riigist üle maailma. Tartu konverents paistis teiste sama sarja konverentside hulgas silma just Ilonale omase erilisusega. Seda kiideti nii äärmiselt vahva kultuuriprogrammi kui ka sujuva korralduse ja teadusliku sisutiheduse eest.

Ilona on oma üliõpilastele ja juhendatavatele väga pühendunud. Juhendatavatele ei ole Ilona kunagi ainult juhendaja, vaid mentor, nõustaja, kriitiline kolleeg ja sõber. Tema käe all on eduka lõpuni jõudnud mitmed märkimisväärsed doktoriväitekirjad. Ka õppejõuna ei rahuldu Ilona kunagi vaid aine sisu edasi­andmisega – nii õppisid Ilona Hiina üliõpilased eesti keele grammatika ja sõnavara kõrval eestikeelseid laule (ja esinesid koos TradAttackiga!) ning osalesid Eesti käsitööklubis. Ilona tublist tööst Pekingi Välisõpingute Ülikoolis annab tunnistust ka see, et mitu tema Hiina õpilast on tulnud Eestisse vahetusüliõpilaseks või lausa põhikohaga õppima.

Kolleegide seas on Ilona Tragel tuntud kui ülimalt võimekas inimene, kelle oskus oma kolleege motiveerida on muljetavaldav. Osalt tuleneb see kindlasti tema edukast sportlaskarjäärist. Ilona Tragel on Eesti meister sõudmises ühepaadil, paarisaerulisel neljapaadil ja kaheksapaadil. Märkimist väärib ka Ilona võime leida igas raskes hetkes midagi humoorikat ja nõnda innustada minema võiduka lõpuni. Ta oskab õigel ajal pidurit vajutada ja järgmisel, vajalikul hetkel viienda käigu sisse lülitada.

Kallis Ilona, soovime Sulle jätkuvat indu teadustöö tegemisel, rohkelt häid ideid ja palju tublisid üliõpilasi!

Kolleegid ja õpilased eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Jaga artiklit