Arne Lepp

In memoriam

28.11.1928 – 23.10.2018

23. oktoobril lahkus meie seast hinnatud kolleeg ja lugupeetud õppejõud, emeriitprofessor Arne Lepp.

Arne Lepp sündis Viljandis haritlaste perekonnas. Pärast Viljandi II keskkooli lõpetamist asus ta õppima Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ja lõpetas selle 1953. aastal. Samal aastal asus ta anatoomia kateedris tööle assistendina, 1969. aastal jätkas tööd vanemõpetajana ja 1973. aastal dotsendina. 

1971. aastal kaitses Lepp kandidaaditöö teemal «Kopsusegmentide variandid». 1989. aastal täitis ta anatoomia kateedri juhataja kohuseid ja 1992. aastal valiti anatoomiaprofessoriks.

Arne Lepalt on ilmunud üle 100 teadusliku töö kopsu lümfisüsteemi, veresoonte, struktuuriühikute ja võrdleva anatoomia alal. Tema elutöö on mitme põlvkonna arstide õpetamine Tartu Ülikoolis, eesti­keelse meditsiiniterminoloogia korrastamine ja õppekirjanduse väljaandmine.

Lepa mõju arstiharidusele on olnud märgilise tähendusega, ta oli õppetööga ülikoolis seotud enam kui 60 aastat. Tema juhendamisel omandasid arstitudengid alusteadmisi anatoomias ning tema teadmiste ja oskuste varal kujunesid nende meditsiinialased vaated.

Tema toimetamisel ilmus 1974. aastal eestikeelne anatoomiaõpik «Inimese anatoomia I», mis jäi aastakümneteks arstiüliõpilaste aegumatuks õppematerjaliks. Hiljem ilmus Arne Lepalt veel kümmekond eestikeelset õppevahendit, mille autor oli ka ise illustreerinud.

Emeriitprofessorina jätkas Lepp pühendunult tööd anatoomia õppematerjaliga, andes 2013. aastal välja täiendatud ja ajakohastatud eestikeelse anatoomiaõpiku, mis on üks arsti­stuudiumi põhiõpik. Ta edendas järjekindlalt korrektse eesti- ja ladinakeelse oskussõnavara rakendamist meditsiinis.

Lepa kirjutatud on arvukad «Eesti entsüklopeedia» morfo­loogiaalased artiklid. Teda on töö eest tunnustatud Tartu Ülikooli suure medaliga ja ta on pälvinud Eesti Punase Risti I klassi teenetemärgi.

Arne Lepp saadeti viimsele teekonnale Viljandi Pauluse kirikust ja sängitati armastatud abikaasa Ela Kogerman-Lepa kõrvale Viljandi Vanal kalmistul.

Mälestavad kolleegid anatoomia osakonnast

Jaga artiklit