Tudeng küsib

Aktuaalne

Miks pean teadma, mida tähendab õpitud semester?

Õppekava täitmise mahtu hinnatakse õpitud semestrite alusel. Eelkõige on see oluline neile, kellel tuleb õpingute jooksul ette akadeemilisele puhkusele minek.  Semester loetakse õpituks, kui üle poole semestrist (ehk üle 70 päeva) on õppetööl osaletud. Kui minna akadeemilisele puhkusele semestri esimesest poolest, siis ei lähe see semester õpitud semestrina kirja, kui aga üle poole semestrist on möödas, siis läheb. Akadeemilisel puhkusel olles ei ole üldjuhul lubatud õppetööl osaleda ning kokkuvõttes jääb semestri teisest poolest akadeemilisele puhkusele minemisel selle semestri maht täitmata. Nii võib akadeemilise puhkuse lõppedes kujuneda olukord, kus tuleb puudu jäänud õppe maht hüvitada või toimub langemine osakoormusesse. Sellest võib päästa, kui varasematel semestritel on õppekava suuremas mahus (ette) täidetud. Õppekava täitmist hinnatakse kumulatiivselt ehk kõikide semestrite peale kokku, ühe semestri mahuks 30 EAP. Üldiselt on aga soovitatav minna akadeemilisele puhkusele alati semestri algusest semestri või õppeaasta lõpuni. Nii ei lähe kirja õpitud semester ning õppekava täitmise arvestamisel sellel semestril ettenähtud aineid ei vaadata.   

Ene Küüner
õppekorraldusnõustaja
õppeosakonna nõustamiskeskus

Jaga artiklit