FOTO: Andres Tennus

Valitsus andis nõusoleku Eesti biokeskuse ja Tartu observatooriumi ühinemiseks Tartu ülikooliga

Uudis

Eesti biokeskus ja Tartu observatoorium said valitsuselt rohelise tule liitumiseks Tartu ülikooliga. Asutuste ühinemise eesmärk on tõsta teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõimet ning siduda teadus tihedamalt kõrghariduse ja ettevõtlusega.

Minister Mailis Reps märkis, et teadusasutuste võrgu korrastamine aitab kindlustada teadus- ja arendustegevuse püsivust ja kvaliteeti. «Ülikooli koosseisus on stabiilsus suurem ning ühinemisega avanevad täiendavad arenguvõimalused koostöös ülikooli teiste valdkondade ja partneritega,» ütles  Reps.

Ministri sõnul kinnitavad värsked teaduse evalveerimise tulemused, et asutuste teadustöö tase on väga hea. Kuna nii Eesti biokeskuse kui Tartu observatooriumi teadustegevus on juba praegu Tartu ülikooliga tugevasti lõimunud, peavad välisasjatundjad ühinemise kava mõistlikuks.

Eesti biokeskuse ja Tartu observatooriumi ühinemine Tartu ülikooliga võimaldab paremini ära kasutada ühist olemasolevat tehnoloogiasiirde võimekust, asjatundlikkust, kontakte ja taristut. Ühinemise tulemusena seotakse tihedamalt teadustegevus ja õppetöö, tõhustatakse teaduskorraldust ja halduskoormust, kasutatakse vahendeid paremini ning soodustatakse välisrahastuse ja ettevõtluslepingute arvu kasvu.

Tartu observatooriumist kujundatakse ülikooli koosseisus piirkondlik kaugseire- ja kosmosetehnoloogia teadus- ja kõrghariduskeskus Põhjala-Balti aladel.

Eesti biokeskus ja Tartu observatoorium ühinevad Tartu ülikooliga 1. jaanuaril 2018. aastal.  Mõlemat ühinemist toetatakse ASTRA meetmest.

Asutuste võrgu korrastamise vajadusele osutas 2015. aastal teadus- ja arendusnõukogu tellimusel valminud «Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport». Liitmise ülesanne on püstitatud ka teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) strateegias 2014.–2020. aastaks.

Ülikooli senati istungil 29. septembril otsustati, et Eesti biokeskuse liitumisel Tar tu ülikooliga 2018. a alguses ühinevad biokeskus ja Eesti geenivaramuTartu ülikooli struktuuris genoomika instituudiks ja sellele järgneb kolmeaastane üleminekuperiood enne loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga liitumist.

Jaga artiklit