Vahetusid ülikooli rektoraadi büroo juhataja ja siseauditi juht

Uudis

Septembri keskel asus TÜ rektoraadi bürood juhtima Annemari Muru, siseauditi juhina alustab Jaanus Tammjärv.

Rektor Volli Kalmu sõnul on tema meeskond järgmiseks viieaastaseks ametiajaks nüüd enam-vähem koos. Läbirääkimised käivad veel kommunikatsioonijuhi ametikoha täitmiseks ning samuti on pooleli mõned tugiteenuste uuendused.

Rektoraadi büroo liigub arendusprorektori vastutusalasse ja saab suurema rolli ülikooli institutsionaalse arengu analüüsimisel ja kavandamisel ning oluliste juhtimisotsuste ettevalmistamisel.

«Annemari Muru aitab parimal moel ära kasutada rektoraadi büroo pädevate juhtimisotsuste langetamiseks vajalikke andmeid, neid koondades ja analüüsides, samuti koostöösuhete tõhustamiseks nii ülikooli sees kui meie välispartneritega. Peale selle toob Muru kaasa ka väga head teadmised EL tõukefondide alal,» sõnas Kalm. Rektoraadi büroo senine juht Annika Tina jätkab büroos tööd arendusnõunikuna, keskendudes edaspidi ülikooli andmehaldusega seonduvate ülesannete täitmisele.

Uuelt siseauditi juhilt Jaanus Tammjärvelt ootavad nii nõukogu kui rektoraat peale korraliste auditite tegemise ka sisulist panustamist juhtkonna töösse kindlust andva partneri ja nõuandjana. «Tammjärve pikaajaline audiitoritöö kogemus ning tema tasakaalukus ja üldistusvõime loovad head eeldused, selleks et juhtkonnale kujuneks asjatundlik nõuandja, kes aitaks ülikoolil eesmärke saavutada ja osutaks riskidele,» rõhutas rektor Kalm.    

Annemari Muru on lõpetanud Tartu ülikooli rahvamajanduse magistriõppe 2004. aastal. Ta on töötanud tõukefondide eksperdi ja talituse juhatajana haridus- ja teadusministeeriumis ning sihtasutuses Archimedes büroo juhatajana. Alates 2012. aastast oli Muru struktuurifondide agentuuri juhataja, koordineerides oma meeskonnaga eelmise EL finantsperioodi vahendite rakendamist eelarvelises vaates. Annemari Muru on juhtimise arenguagentuuri ja MTÜ International Coach Federation Estonia asutajaliige.

Jaanus Tammjärv on lõpetanud 1993. aastal Eesti põllumajandusülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse erialal. Ta on töötanud alates 2006. aastast haridus- ja teadusministeeriumis siseaudiitorina ning alates 2013. aastast ministeeriumi auditijuhina. Tammjärv on Eesti siseaudiitorite ühingu liige.

Jaga artiklit