TÜ kõik kuus teadusvaldkonda on positiivselt evalveeritud

Uudis

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas oma käskkirjaga Eesti teadus- ja arendusasutuste evalveerimise tulemused. Tartu ülikooli teadus- ja arendustegevus on positiivselt evalveeritud kõigis kuues teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

Teadus- ja arendustegevuse evalveerimine on välishindamine, mis toimub alates 2010. aastast kas korralise evalveerimisena teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna taseme hindamiseks või sihtevalveerimisena teaduspoliitika kujundamiseks ning teadus- ja arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks.

Tartu ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil jagas heameelt selle üle, et Tartu ülikooli taset on ootuspäraselt hinnatud väga heaks. «Et aga teadlaste väga head tulemust toetada, peaks riik hoidma kinni oma lubadustest teaduse rahastamisel,» lisas Vassil.

Kokku sai positiivseid hinnanguid kahekümne institutsiooni teadus- ja arendustegevus erinevates valdkondades. Positiivselt evalveeritud teadusasutustel avaneb ligipääs peamistele riiklikele teaduse rahastamise vahenditele (näiteks baasrahastusele), samuti annab positiivne hinnang õiguse korraldada doktoriõpet.

Korraline evalveerimine toimus kuues teadus- ja arendustegevuse valdkonnas:

1) loodusteadused,

2) tehnika ja tehnoloogia,

3) arsti- ja terviseteadused,

4) põllumajandusteadused ja veterinaaria,

5) sotsiaalteadused,

6) humanitaarteadused ja kunstid.

Jaga artiklit