Tuleviku kooli uut moodi klassiruum

Uudis

Olustvere teenindus- ja majanduskoolis toimub 7.-8. novembril hariduse infotehnoloogia sihtasutuse innovatsioonikeskuse sügisseminar, kus Tartu ülikooli tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste tutvustab tuleviku kooli uut moodi klassiruumi.

Ettekande sisuks on klassideta kooli idee tutvustamine. Pedaste toob välja, et näiteks Rootsis on seesuguseid koole juba mitmeid. «Mõte tugineb sotsiaalkonstruktivistlikule õppimiskäsitlusele, mille järgi toimub õppimine õppija suhetes teiste õppijate ja ümbritseva keskkonnaga,» ütleb ta.

Ettekandest selgub, et internetipõhiste massikursuste põhiidee on asjaolu, et õppida peaks saama igal pool ja ajal. Peale selle peab kursus olema õppuri jaoks tasuta ning huvitaval teemal. Massikursused on enamjaolt kasutuses suurtes ülikoolides ning neile võivad reeglina registreeruda kõik, kes teema vastu huvi tunnevad.

Enesejuhitud ja -reguleeritud õppimine saab paindlikult kujunevas klassideta keskkonnas ja massikursustel osalemisel üha olulisemaks. Uurimisvaldkondadena ei ole need aga sugugi uued.

«Juba kümneid aastaid vaadeldakse enesejuhitud õppimist kui protsessi, milles õppija võtab kas ise või toetava õpetaja abiga initsiatiivi oma õpiprotsessis,» kõneleb Pedaste. Protsessis määratleb õppur õppimisvajaduse ja personaalse eesmärgi ning valib välja just talle sobivad materjalid ning strateegia. Lõpuks hindab ta ise ka õpitulemusi.

Uue lahendusena toob Pedaste välja pedagoogilised agendid, kes peaksid klassideta koolis või massikursustel toetama enesejuhitud ja -reguleeritud õppimist. Mida rohkem muutub õpe indiviidi eripära arvestavamaks (sõltumata sellest, kas õpitakse individuaalselt või rühmas), seda enam on vaja koguda õppijate kohta infot, mida analüüsides on võimalik õigel ajal ja õiges kohas tuge pakkuda. Info kogumisel tulevadki appi agendid.

Just ideede integreerimine aitab klassiruumist teha targa klassiruumi. Pedaste sõnul unustatakse sageli ära, et tuleviku tark klassiruum peab sisaldama peale «targa» tarkvara ka nutikaid ja paindlikke tehnoloogialahendusi, inimesi ja meetodeid.
Professor Pedaste esineb ettekandega esimesel plenaarsessioonil 7. novembril 11.45 – 13.30.

Jaga artiklit