Ilmuma hakkab uus haridusalane teadusajakiri

Uudis

Novembri alguses avaldatakse Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli koostöös uue eestikeelse Eesti Haridusteaduste Ajakirja (Estonian Journal of Education) esimene erinumber.

Teemaks on õpetajakoolitus ja kõrgkoolipedagoogika, toimetajad haridusteaduste vanemteadur Äli Leijen, kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm ja üldpedagoogika professor Edgar Krull Tartu ülikoolist.

Ajakirja vastutava toimetaja Krista Uibu sõnul on uue ajakirja põhitaotlus avaldada eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Vaja on juurutada ja arendada eestikeelset erialaterminoloogiat, kindlustada omakeelse haridusteaduse kestvus ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud pedagoogikateadlaste järelkasvu.

«Meie erisoov oli luua eestikeelne avaldamisruum noorteadlastele ja julgustada neid eesti keeles kirjutama,» rääkis Uibu. Ta lisas, et rahvusvahelise teadusruumi laiendamiseks koostatakse eestikeelsetest käsikirjadest ka pikemad ingliskeelsed resümeed, mis avaldatakse ajakirjas eraldi osana.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga. Kolleegium on 21-liikmeline, nende hulgas on tuntud haridusteadlasi nii Tartu ja Tallinna ülikoolist kui ka Euroopa ning Ameerika ülikoolidest. Kolleegiumi esimees on Aalborgi ülikooli kultuuripsühholoogia professor Jaan Valsiner. Ajakirjas avaldatakse kõrgetasemelisi empiirilisi uurimusi ja teoreetilisi ülevaateartikleid haridusteadustest ja sellega piirnevatest valdkondadest.

Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid, iga kolmas on vabanumber. Ühe numbri maht on 7–8 teadusartiklit, lisaks 1–2 välisautori artiklit, mis avaldatakse eesti keeles. Rubriigis «Raamatututvustus» ilmuvad arvustused uuema haridusteaduste kirjanduse kohta. Ajakirja teine erinumber, mida toimetavad Tallinna ülikooli professorid, ilmub 2014. aasta maikuus ning ajakirja vabanumber sama aasta novembris.

Ajakiri ilmub TÜ kirjastuse väljaandena ainult avatud juurdepääsu platvormil Open Journal Systems. See võimaldab eestikeelsele ajakirjale laiema rahvusvahelise ja valdkonnaülese leviku, kaitstes samas autoreid Creative Commons 3.0 litsentsiga. Pabertrükist ajakirjal ei ole, seda saab lugeda veebilehel eha.ut.ee või TÜ raamatukogus ojs.utlib.ee/index.php/EHA. Ilmumissagedus on kaks numbrit aastas.

Ajakirja loomist ja esmanumbri väljaandmist rahastab SA Archimedes programm Primus. Programmi viib ellu sihtasutus Archimedes, selle eesmärk on toetada kõrgkooliõppe kvaliteeti ja tõsta kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõimet.

Jaga artiklit