Teaduse populariseerimisele aitas ehk kaasa ka aastahakul toimunud põhikoolide teaduslahing.
FOTO: Virgo Siil

Eesti teadusagentuur otsib teaduse populariseerimise auhinna kandidaate

Uudis

Teaduse populariseerimise auhinna eesmärk on ergutada tegevusi, mis tutvustavad teadustööd avalikkusele. Samuti avaldab see tunnustust selles vallas silmapaistva töö tegijatele. Tunnustusettepanekuid saab esitada alates 1. augustist. Kandidaatide esitamise viimane kuupäev on 15. september.

Konkursi auhinnafond on 21 500 eurot. Auhindu antakse välja kuues kategoorias:

1) Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest;

2) teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil;

3) teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklitesarjad, raamatud vms);

4) tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel;

5) parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms;

6) parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Tiiu Silla nimelise elutööpreemia suurus on 6500 eurot. Teistes kategooriates on peapreemia 2200 eurot ning II preemia 800 eurot.

Kõigil Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursil tunnustuse saanutel on õigus kasutada «Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija» märki, mis on kvaliteedi ja usalduse märk selle valdkonna tegijaile. Märk loodi selleks, et head teaduse tutvustajad ning nende töö senisest enam silma paistaks.

Konkursil osalemiseks tuleks esitada kandidaadi või kollektiivi juhi CV, kaks allkirjastatud soovituskirja ning täidetud elektrooniline osalusvorm aadressil www.etag.ee/konkursid.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 22. novembril 2017. aastal toimuval teaduskommunikatsiooni konverentsil, mis sel aastal keskendub teadushuvihariduse ja üldhariduse koostööle.

Auhinda rahastab haridus- ja teadusministeerium ning seda annavad koostöös välja Eesti teaduste akadeemia ja Eesti teadusagentuur. Eesti teaduse populariseerimise auhinda antakse välja alates 2006. aastast.

Lisateave Eesti teadusagentuuri veebilehel www.etag.ee/konkursid

 

Jaga artiklit