Tudeng küsib

Aktuaalne

Kellelt millist nõu ülikoolis saan?

Kõrgkoolis õpingute alustamine ja õpingute juhtimine nõuab igalt üliõpilaselt iseseisvust, vastutust ja ettevõtlikkust. Vajadusel saad ülikoolis tuge paljudelt: kaastudengitest ülikooli töötajateni.

Esmakursuslastele, aga ka teistele üliõpilastele on abiks tuutorid – eriomase koolituse läbinud vabatahtlikud üliõpilastest nõustajad, kes oskavad jagada praktilist teavet õppimise ja ülikoolieluga seotud küsimuste kohta. Enda tuutori leiad tuutorite nimekirjast ülikooli kodulehe rubriigist «Õppimine».

Õpingutega aitavad edukalt toime tulla ka õppeosakonna nõustamiskeskuse üliõpilasnõustajad. Õppekorraldusnõustaja vastab õppetöö korralduse ja õppetööd reguleerivate dokumentidega seotud küsimustele. Karjäärinõustajad toetavad sind otsuste vastuvõtmisel töö- ja haridustee kujundamise ja edasiste valikute tegemises. Üliõpilaspsühholoogid aitavad toime tulla nii õppimises kui ka isiklikus elus ette tulevate keeruliste küsimustega. Nõustamiskeskusest saavad teavet ja tuge ka erivajadustega üliõpilased, kelle puudest tingitud füüsiline või psühhosotsiaalne erivajadus toob kaasa vajaduse kõrvalabi osutamiseks õppeprotsessi läbimisel.

Üliõpilasvahetuse koordinaatorid rahvusvahelise õpirände keskusest õppeosakonnas jagavad teavet vahetus- ja väliskülalisüliõpilaseks kandideerimise, Erasmus programmi üliõpilasvahetuse ja välispraktika võimalustest.

Palju õppimisega seotud lisateavet leiad Tartu ülikooli tudengiteatmikust (tudengiteatmik.ut.ee). Õppeaasta algusest tuleb sinu meilile igal nädalal üliõpilaste teabekiri, kust saad teavet nii õppetöö, stipendiumite ja toetuste kui ka praktika- ja tööpakkumiste kohta.

Lisaks saad kõrgkoolis õppimise nippe lugeda ülikoole ühendavast veebiväravast tudengiveeb.ee.

Piia Mäesaar, õppeosakond, nõustamiskeskuse juhataja

Jaga artiklit