Kunstide keskus asub vanas anatoomikumis.
FOTO: Andres Tennus

Septembris avatav kunstide keskuses saavad kõik kursustele registreeruda

Uudis

Tartu ülikooli vanas anatoomikumis avab 4. septembril Viljandi kultuuriakadeemia kunstide keskuse, mis pakub kõikidele Tartu ülikooli üliõpilastele, õppejõududele ja töötajatele üle 35 kunstide valdkonna kursuse, et võimaldada neil omandada uusi teadmisi ja oskusi ning arendada igakülgselt oma loovust. Kunstide keskus pakub laia valikut vabaaineid peale ülikooliga seotud inimeste ka kõigile teistele huvilistele.

Kunstide keskuse peamine ülesanne on juhtida kunstide õpet Tartu ülikoolis ning teha koostööd erinevate valdkondade teadlastega ühiste uurimissuundade väljaarendamiseks. Keskus loob võimalused nii algajatele kui ka juba alusharidust omavatele üliõpilastele õppida vabaainetena muusikat, maalimist, fotograafiat, tantsimist, joonistamist, käsitööd ja palju muud.

Pakutavate ainekursuste valik on rikkalik: Hollywood ja žanrifilm, fotograafia, 3D-animatsioon ja graafiline disain, digitaalmaal, illustratsioon, muusikatehnoloogia, draamaõpe, akti- ja kompositsioonikursus, praktiline kõnekunst, pärimustants, maalimine, taimedega värvimine ja arvutimuusika on vaid mõned näited algaval õppeaastal kunstide keskuses toimuvatest ainetest. Õppima on oodatud tudengid ülikooli kõikidelt erialadelt. 

Kuna kunstide õppe puhul on suuline suhtlus sageli teisejärguline ning teavet on võimalik vahendada ka muul viisil, siis sobib suurem osa ainekursusi suurepäraselt ka välistudengitele ning -õppejõududele. Kõikidel kursustel on võimalik osaleda ka täiendusõppijana.

Üliõpilased saavad kursustele registreeruda ÕIS-is, ülikooli töötajad aga õppekorralduse spetsialisti abiga (maarja.nommik [at] ut.ee, 737 5669).

Üks kunstide keskuse eesmärkidest on muuta  Viljandi kultuuriakadeemias õpetatav ülikoolis senisest rohkem kättesaadavaks. Et Viljandis loetavad ained võiksid Tartus õppivatele tudengitele laiemat huvi pakkuda, näitab kultuuriakadeemia senine kogemus, kus õppekorraldajad on iga semestri alguses sunnitud Tartu üliõpilasi ainetelt maha registreerima, kuna huvilised ei ole paraku aru saanud, et õppetöö toimub Viljandi linnas.

Nüüdsest plaanib kunstide keskus igal semestril pakkuda ka valikut Viljandi õppejõudude loetavaid aineid Tartus. Samuti jätkatakse keskuses seniste kunstide osakonnas õpetatud ning üliõpilastelt kõrge tagasiside saanud õppeainete pakkumisega. 

Kunstide õppimine võiks toetada üliõpilasi tõhusalt nende erialaõpingutes. Seepärast plaanib keskus juba algaval sügisel teha uuringu ülikooli  õppejõudude ja üliõpilaste seas, et selgitada välja, millised on ootused ning erinevate erialade vajadused (anatoomiline maal arstidele, arvutigraafika kultuurikorraldajatele, teadusillustratsioon, eneseväljenduskunst õpetajatele, õppejõududele ja teadlastele jpm).

Valdkondadevahelise koostööga on juba ka alustatud. Näiteks kevadsemestril avaneb kõikidel võimalus osaleda füüsikaprofessor Jaak Kikase aines «Valguspõhised tehnoloogiad visuaalkunstides». 

Tartu ülikooli liikmeskonna vaimsuse ja loovuse mitmekülgseks arendamiseks on kunstide keskuse juures vabade kunstide professori ametikoht, kuhu kutsutakse igal aastal üks silmapaistev Eesti loovisik, sel aastal on selleks fotokunstnik Peeter Laurits.

Rohkem teavet saab keskuse kodulehelt (kunstidekeskus.ut.ee) ja

Facebookist (www.facebook.com/kunstidekeskus).

Jaga artiklit