Spordihoone tehakse suuremaks.
FOTO: Andres Tennus

Ülikool kavandab Ujula tänava spordihoone laiendustöid

Uudis

Tartu ülikool kavatseb juuni lõpus kuulutada välja riigihanke Ujula tänava spordihoone ehitus- ja laiendustöödeks. Spordihoone juurde ehitatakse uusi õppe- ja laboriruume ning rajatakse uus mitmeotstarbeline saal suurte spordisündmuste ja avalike ürituste korraldamiseks. Ehitustööd võiksid kava kohaselt valmida 2018. aasta lõpuks.

Ehitustööd on kavandatud kahes järgus, nii et spordihoonet oleks võimalik kasutada ka tööde ajal. Esimeses järgus ehitatakse Liiva tänava poole majandushoovi asemele uus mitmeotstarbeline saal. See on mõeldud suuremate õppe-, teadus-, spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks. Iga päev on see saal kasutuses pallimängude väljakutena, kuid seal saab korraldada ka kuni 2000 külastajaga teaduskonverentse, kuni 3000 külastajaga kontserte jm suuremaid üritusi. See peaks valmima 2018. aasta märtsi lõpuks.

Suurema ja laiemate kasutusvõimalustega saali rajamise vastu on huvi ja toetust väljendanud ka Tartu linnavalitsus. Ülikool loodab, et spordihoone laiendamisel jätkub vastastikku kasulik koostöö samamoodi, nagu see toimus praegust spordihoonet rajadeski. Loomulikult on ülikool avatud koostööks ka teiste asutustega, kes soovivad korraldada Tartus suuri spordi- ja kultuuriüritusi, messe ja konverentse.

Teises järgus ehitatakse ümber praegune pallisaal ja olmeplokk ning ehitatakse Emajõe-poolsele küljele uus kolmekorruseline sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi korpus, et koondada kogu sellealane õppe- ja teadustöö linna eri paigust Ujula tänavale.

Otstarbekama ruumiskeemi tagamiseks lammutatakse osaliselt praegune kahekorruseline administratiiv- ja õppekorpus. Tehakse uus sissepääs ja vestibüül esindusliku trepi ning invanõuetele vastava liftiga.

Olemasolev universaalsaal rekonstrueeritakse osaliselt (läbi saali ehitatakse ühenduskoridor), peale selle ehitatakse uus paiksete tribüünidega saalikompleks. Uuenevad ka nii universaalsaali kui olmeploki tehnosüsteemid ja osaliselt muutuvad olemasolevate ruumide kasutusotstarbed. Kergejõustikusaali ja pallimängude saali tribüünid ühendatakse ühiskasutuse eesmärgil. Teise järgu ehitustööd valmivad 2018. aasta lõpuks.

Praegu valmistab ülikool veel ette ehitushanget ning teeb viimaseid täpsustusi projektidokumentides. Juuni lõpuks on plaanis välja kuulutada riigihanked ehitustööde ja omanikujärelevalve tegemiseks.

Jaga artiklit

Märksõnad

spordihoone