Välismajanduse suveüritusest on saanud rahvusvaheline suvekool

Uudis

Majandusdoktorantide suvekool toimub 26.–28. juunil kahekümnendat korda. Seal esinevad külalislektorid ja doktorandid, kohtutakse juhendajate, valdkonna teiste doktorantide ja õppejõududega ning arutletakse erialaselt päevakajalistel teemadel.

Seda kõike eesmärgiga toetada doktorante nende teadustöös ja aidata kiiremini jõuda kaitsmiseni. Peale TÜ majandusteaduse ja õigusteaduse doktorantide osalevad suvekoolis TTÜ ja EBS-i ning mitme välisülikooli doktorandid. Saka mõisas toimuva sündmuse kavas on kaheksa välislektori loengud alates eetikaküsimustest käitumis- ja sotsiaalteadustes kuni innovatsioonipoliitika ja jätkusuutliku arengu teemadeni. 24 doktoranti esitavad oma teadustöö tulemusi ning vastavad retsensentide ja 80 osalejaga auditooriumi küsimustele. Suvekooli toetab Euroopa Liidu regionaalarengu fond Tartu ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli kaudu.

1990. aastal avati TÜ majandusteaduskonnas lääne ülikoolidele omase õppekava ja kõrgete nõudmistega välismajanduse eriala. Üliõpilastele täiendava motivatsiooni loomiseks alustati neli aastat hiljem välismajanduse magistriõppe üliõpilastele talve- ja suvekoolide korraldamist. Paljud magistrandid astusid doktoriõppesse, milles üleminekuajal oli tekkinud ligi kümneaastane paus. Mitmeaastase tavaga magistrantide suveürituse loogilise jätkuna jõuti 1998. aastal esimese välismajanduse doktorantide suvekoolini Kääriku spordibaasis. Seda võibki pidada doktorantide suvekoolide tava algusaastaks.

2000. aastal ühinesid TÜ majandusteaduskonna teiste erialade doktorandid ja välismajanduse suvekoolist sai majandusteaduskonna suvekool, mis toimus Võrus Kubija puhkebaasis. Doktorantide suvekoolide kümnendat aastapäeva tähistati uuesti Käärikul, kuid külastatud on ka paljusid teisi Eestimaa paiku. 2006. aastal koos majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli loomisega kaasati TTÜ ja EBS-i doktorandid ja see on nüüd üle-eestiline koolitussündmus.

Alates teisest toimumisaastast rikastasid suvekoole lektorid välismaa ülikoolidest, esimesena professor Helge Löbler Leipzigi ülikoolist, kes toetas oma osavõtuga veel paljusid meie suvekoole. Sageli on esinenud Tartu ülikooli audoktor professor Ari Kokko (Copenhagen Business School), professor Tomasz Mickiewicz (University College London) ja mitmed teised. Kokku on 55 erinevat lektorit 50 välismaa kõrgkoolist ja teadusinstituudist aidanud kaasa tava pikaajalisele kestmisele. Rahvusvahelistumine doktorantide koolituses süveneb jätkuvalt.

 

Jaga artiklit

Märksõnad

majandusteaduskond