Tartu ülikool on Eesti kõige mainekam ülikool

Uudis

Kantar Emori hiljutine ülikoolide maineuuring kinnitas, et Eesti mainekaim kõrgkool on jätkuvalt Tartu ülikool.

85% tänavu uuringus osalenud inimestest pidas Tartu ülikooli Eesti kõige mainekamaks ülikooliks, mis näitab, et TÜ maine on läbi aastate olnud püsivalt kõrge ja järjepidevalt kasvanud. Peale selle nimetas koguni 90% 15–74-aastastest elanikest esimese meenuva kodumaise kõrgkoolina Tartu ülikooli. Kõrge mainetulemus ja iseeneslik tuntus näitavad TÜ kõikumatut juhipositsiooni Eesti kõrgharidusmaastikul.

Tartu ülikool on enim hinnatud kõrgetasemelise hariduse poolest. Väga oluliseks pidasid küsitluses osalenud erinevate vanuserühmade esindajad jätkuvalt tööturul kõrgelt hinnatud TÜ lõpudiplomit ja ülikooli usaldusväärsust. Hea maine olulise alustalana on ära märgitud ka Tartu ülikooli edukad vilistlased, kelle tegevus praegustel ametialadel peegeldab Tartu ülikoolis omandatud teadmisi ja oskusi.

Õppesuundade pingerea tipus püsivad kindlalt arvutiteadused ja jätkuvat menukuse kasvu näitavad tehnikaalad. Viimasel viiel aastal esiviisikus olnud tervishoid/arstiteadus, õigusteadus ning ärindus ja majandus hoiavad oma kõrget kohta ka tänavu.

«Mul on väga hea meel, et Tartu ülikool tegeleb aktiivselt moodsate tehnoloogiasuundadega, nagu arvutiteadused ja informaatika, IT-õigus, ettevõtlus ja innovatsioon, geenitehnoloogia ja materjaliteadus, mida ka Eesti elanikud tervikuna tunnetavad kõige enam võimalusi pakkuvate õppesuundadena. Sellest, et TÜ neisse valdkondadesse üha enam panustab, annab tunnistust ka 2019. aasta sügisel valmiv majandusteaduskonna, arvutiteaduse instituudi ning matemaatika ja statistika instituudi uus ühine õppe- ja teadushoone Delta,» rääkis Tartu ülikooli õppeprorektor Mart Noorma.

Jaga artiklit

Märksõnad

maineuuring