Õnnitleme

Õnnitlused

80
Evi Mitt, matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitdotsent – 4. jaanuar

70
Ellen Gvozdkova, patofüsioloogia osakonna laborant – 1. jaanuar
Tea Avarmaa, sensortehnoloogiate töörühma teadur – 13. jaanuar
Sirje Mark, arhivaar – 16. jaanuar

65
Jaan Aarik, tahkisetehnoloogia professor, kiletehnoloogia labori juhataja, akadeemik – 1. jaanuar
Talis Bachmann, kognitiiv- ja õiguspsühholoogia professor – 27. jaanuar

60
Viktor Peet, laserspektroskoopia vanemteadur – 1. jaanuar

55
Lilian Langsepp, muusika assistent – 11. jaanuar
Jaak Talts, biofüüsika dotsent – 20. jaanuar

50
Aivar Liiv, molekulaarbioloogia vanemteadur – 5. jaanuar

45
Ave Hussar, äriõiguse lektor – 1. jaanuar
Ene Kõresaar, etnoloogia dotsent, etnoloogia ja folkloristika programmijuht – 5. jaanuar
Rodolphe Laffranque, avaliku õiguse assistent – 7. jaanuar
Risto Järv, eesti rahvaluule dotsent – 15. jaanuar
Sulev Kõks, füsioloogilise genoomika juhtivteadur, patofüsioloogia professor,  patofüsioloogia osakonna juhataja – 20. jaanuar

40
Thomas-Andreas Põder, süstemaatilise usuteaduse teadur, avaliku halduse lektor, projektijuht – 7. jaanuar
Kristiina Alas, inglise õiguskeele õpetaja – 21. jaanuar

35
Tsipe Aavik, botaanika osakonna teadur – 3. jaanuar
Erme Reino, infosüsteemide arenduse peaspetsialist – 4. jaanuar
Tiit Remm, semiootika nooremteadur – 6. jaanuar
Kalev Takkis, molekulaartehnoloogia teadur – 11. jaanuar
Birgit Tuulemäe, TÜ Pärnu kolledži turundusspetsialist – 11. jaanuar
Anne Kliimask, TÜ raamatukogu raamatukoguhoidja – 15. jaanuar
Sven Parkel, tehnoloogiasiirde (eluteadused) peaspetsialist – 29. jaanuar

25
Kadriliis Rämmann, teatriteaduse õppetooli õppekorralduse spetsialist – 2. jaanuar

Jaga artiklit