Aasta programmijuht Helen Eenmaa-Dimitrieva, rektor Volli Kalm, aasta õppejõud Olga Orehhova, aasta programmijuht Aet Kiisla, õppeprorektor Mart Noorma ning Euroopa kolledži direktor Kristiina Tõnnisson õppejõudude ja üliõpilaste tänuüritusel.
FOTO: Andres Tennus

Aasta õppekvaliteedi edendaja on Euroopa kolledž

Uudis

Tartu ülikooli õppekvaliteedi edendamise auhinna sai 2015. aastal Euroopa kolledž õppereformi juurutamise eest Euroopa Liidu–Venemaa uuringute ja Euroopa õpingute magistriõppekavades.

Euroopa kolledž on viimase kolme aasta jooksul ümber korraldanud suure hulga õppekavu ja -aineid eesmärgiga tõsta õpetamise kvaliteeti, muuta õpe rahvusvahelisemaks ning probleemi- ja juhtumipõhiseks.

Õppereform Euroopa kolledži kahel magistriõppekaval hõlmas uute õppemeetodite kasutuselevõttu, õppekavade laiemale alusele seadmist ja omavahelist lõimingut ning üliõpilaste ja õppejõudude mentorsüsteemi väljatöötamist.

TÜ Euroopa kolledži direktori Kristiina Tõnnissoni sõnul on kolledž olnud kindel oma usus valitud lähenemisesse ja tegutsenud sihiteadlikult. Kõigi tegevuste eesmärk on olnud algusest peale süvendada üliõpilaste õpi- ja eneseanalüüsioskust ning seostada teoreetilisi teadmisi üha rohkem praktiliste kogemustega.

«Näiteks tegime õppekavad universaalsemaks, viisime omavahel kokku eri õppekavade üliõpilasi, magistriprogrammidele väärtuse lisamiseks juurutasime ja arendasime õppeprojekte ning asendasime magistriseminari arenguseminariga, mille eesmärk on toetada tudengi arengut mitte ainult teadmiste omandajana, vaid ka aktiivse ühiskonnaliikmena,» seletas Tõnnisson.

Õppeprorektor Mart Noorma väljendas heameelt selle üle, et Euroopa kolledži jaoks ei piirdu õppekvaliteedi arendamine vaid kursuste ümbertõstmisega paberi peal, vaid vajaduse korral muudetakse ka ainete sisu.

«Tahaksin kolledžit tunnustada julguse eest teha pöördelisi muudatusi oma tudengite paremaks toetamiseks õppetöö korralduses,» ütles Noorma.

Aasta õppekvaliteedi edendaja sai rahalise preemiana 30 000 eurot. Õppekvaliteedi auhinnale esitasid 2015. aastal taotlused ka filosoofiateaduskond, loodus- ja tehnoloogiateaduskond ning Narva kolledž.

Õppekvaliteedi edendaja premeerimise kõrval auhinnati aasta õppejõude ja programmijuhte. 

Üliõpilaste tagasiside põhjal on mullused TÜ aasta õppejõu auhinna saajad filosoofiateaduskonna vene keele õpetaja Natalija Joonas (humaniora), Narva kolledži inglise keele lektor Olga Orehhova (socialia), matemaatika-informaatikateaduskonna matemaatika assistent Johann Langemets (realia et naturalia) ning arstiteaduskonna üldbioloogia assistent Marika Masso (medicina). Tunnustati ka iga teaduskonna ja kolledži kolme paremat õppejõudu.

Aasta õppejõud said endale mälestuseks erikujundusega kihilise hõbedast rinnamärgi, mille autor on ehtekunstnik Katrin Veegen. Märgile lisati rahaline preemia Tartu ülikooli professori ühe miinimumkuupalga ulatuses.

Kuna õppekavaarendus on Tartu ülikooli prioriteete ning programmijuhtide panus ülikooli õppekvaliteedi tagamisel on väga suur, anti teist korda välja ka aasta programmijuhi auhinnad tulemusliku programmiarenduse eest.

Aasta programmijuhtide tunnustuse said Helen Eenmaa-Dimitrieva, Raili Marling, Maris Hindrikson, Jaan Masso, Kristel Mikkor, Evi Saluveer, Anu Aunapuu, Aet Kiisla ning Olga Bogdanova. Programmijuhte tunnustati 1000 euro suuruse rahalise auhinna ning tunnustuskirjadega. 

Auhinnati ning tänati ka tublisid üliõpilasi, kes panustavad ülikooli tegevustesse väljaspool õppetööd tuutoritena, tugiüliõpilastena, osaledes teabepäevadel üldhariduskoolides või ülikooli otsustuskogudes.

Üliõpilaskonna aseesimehe Mari Anne Leškina sõnul peab üliõpilaskond tunnustamist väga oluliseks. «Hea õppejõud oskab oma aine tudengitele selgeks teha. Väga hea õppejõud inspireerib olema parem inimene,» ütles ta.

Auhinnad anti üle detsembri keskel Eesti Üliõpilaste Seltsi saalis toimunud iga-aastasel tänuüritusel «Üliõpilaselt ülikoolile – ülikoolilt üliõpilasele».

Vaata ka UTTV videosalvestust tänuüritusest:

Jaga artiklit