Liivi tänava õppehoone on informaatikutele kitsaks jäänud.
FOTO: Andres Tennus

Tartu ülikool ehitab Narva maanteele uue IT-keskuse

Uudis

Detsembris otsustas ülikooli strateegiakomisjon, et IT-keskus ehitatakse Narva maanteele Oeconomicumi lähedusse. 

Eesti IT-valdkond kasvab kiirelt ja praeguse koolitussüsteemi jätkudes suudavad meie ülikoolide lõpetajad IKT-sektori tööjõuvajadusest mõne aasta pärast rahuldada vaid kolmandiku. Uudsel lähenemisel rajaneva IT-keskuse eesmärk on tõsta uuele tasemele teadus- ja õppetöö sisu ja maht ning ettevõtetega tehtav koostöö.

Kavandatav IT-keskus on tänapäeva nõuetele ja parimale praktikale vastav ruumiline keskkond, mis ühelt poolt tagab üliõpilaste kasvava hulgaga kõige paremini sobiva pinna teadus- ja õppetööks, teiselt poolt aga soosib eri huvipoolte (üliõpilased, õppejõud, teadlased, ettevõtjad) omavahelist koostööd. See võimaldab rakendada IT-valdkonna potentsiaali Tartu ja Eesti majanduse edendamiseks. 

Eelkõige sihtrühma huvi arvestades osutus Oeconomicumi ümbrus arutelu käigus perspektiivikamaks kohaks kui samuti kaalutud Maarjamõisa väli. Strateegiakomisjoni esimehe rektor Volli Kalmu sõnul hindasid komisjoni liikmed eriti tulevase keskuse lõimumist ülikooli koostööpartneritega, sealhulgas nüüdseks juba kesklinna koondunud IT-ettevõtetega, laiendamaks praktikavõimalusi ja koostööd.

Narva maantee eelistena märgiti head ligipääsu ja naabruses asuvaid üliõpilaselamuid, aga ka IT-keskuse ja majandusteaduskonna sünergiavõimalusi. Majandusteaduskonna juhitav üleriigiline ettevõtlusõppe programm ning eelinkubatsiooni arendused on väga suures mahus seotud IT-ettevõtlusega või erialadevahelistele meeskondadele IT-lahenduste pakkumisega.

Maarjamõisa väljal paiknemise eelisena nähti tihedat koostööd teiste seal tegutsevate ülikooli teadusrühmadega, haakumist Maarjamõisa teaduslinnaku atmosfääriga ja piiramatuid laienemisvõimalusi. Kesklinnale jäi see aga alla ligipääsetavuse ja avalikus ruumis nähtavuse mõttes. Samuti tuleb Maarjamõisa puhul lahendada küsimused, mis puudutavad liiklust ning kesklinna koondunud IT-, majutus- ja toitlustusasutustega muid ühenduse pidamise võimalusi. 

Ülikool arendab siiski ka Maarjamõisa väljal asuvate üksuste omavahelist sidusust ja kaasab partnereid väljapoolt. Parema ligipääsu heaks on Tartu linn lubanud rajada Narva maantee ja Maarjamõisa välja ühendava kergliiklustee ning arutatud on ühendava bussiliini käivitamist.

Keskuse ehitamiseks on taotletud rahastust ASTRA programmist. Tulevase IT-keskuse üldpind on ligikaudu 13 500 ruutmeetrit.

Jaga artiklit