Arstiteaduskond ei toeta ministeeriumi kärpekava

Uudis

16. detsembril toimunud Tartu ülikooli arstiteaduskonna nõukogu võttis kindlalt vastu seisukoha, et sotsiaalministeeriumi kahele regionaalhaiglale tehtud personali kärpekohustus on ebamõistlik.

Arstiteaduskonna nõukogu kinnitusel on hästi teada, et Eesti riigi kulutused tervishoiule osakaaluna sisemajanduse kogutoodangust on ühed väiksemad Euroopas. «Seda arvestades ei saa arstiteaduskond nõustuda plaaniga kärpida tervishoiukulusid Eestis,» seisab vastuvõetud otsuses.

Teaduskonna dekaani Joel Starkopfi sõnul on eriti mõistetamatu valitsuse kava kärpida kulusid arstiõppe ja -teaduse jaoks keskse tähtsusega ülikoolihaiglas ning ülikooli strateegilises partnerhaiglas.

«Tartu ülikooli arstiteaduskonna jaoks on raskesti mõistetav, mil viisil haiglatele suunatud personali kärpekohustus peaks üldse reaalselt vähendama valitsemiskulutusi. Riigi kulutused tervishoiule on ennekõike määratud haigekassa eelarvega, mitte ametikohtade arvuga haiglates, ning ministeeriumi kava reguleerida ametikohti haiglates ei vähenda sisulises tähenduses kuidagi valitsemiskulusid,» ütles Starkopf.

Sotsiaalministeeriumi kavandatav tervishoiuvaldkonna tugiteenuste personalikärbe on planeeritud 2016. aastasse. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eeldatava kärpe koguarv on 235 teenistuskohta ning kärped puudutavad kõiki valdkonna asutusi, ka raviasutusi. Tartu ülikooli kliinikumis jääks koondamise tulemusel tööta 85 ja Põhja-Eesti regionaalhaiglas 80 inimest.

Jaga artiklit