FOTO: Mark Šandali

Uus raamatusari avab eesti keele eri tahke

Uudis

27. novembril kell 15 esitleti Philosophicumis sarja «Eesti keele varamu» esimest raamatut, TÜ eesti keele vanemteaduri Reet Kasiku teost «Sõnamoodustus».

Sarja esimene köide kirjeldab sõnavara struktuuri ja rikastuse võimalusi. Raamat näitab, missuguseid tähendusseoseid on eesti keele sõnamoodustusvahenditega võimalik luua, ning kirjeldab produktiivseid ja reeglipäraseid võimalusi, mida kasutatakse uute sõnade moodustamiseks. Sõnastikusõnade kõrval on raamatus rikkalikult näiteid spontaanselt loodud tekstisõnadest.

TÜ kirjastuse uus raamatusari koosneb kaheksast köitest, mis avavad eesti keele eri tahke, võtavad kokku eesti keele läbiuurituse praeguse seisu ja teevad esimest korda ühtse väljaandena kättesaadavaks kogu peamise teabe eesti keele ehituse ja kasutuse kohta. Tegu on esimese ja suurima monograafiate sarjaga eesti keele kohta.

Teoseid koostavad keeleteadlased Tartu ülikoolist, Tallinna ülikoolist ja eesti keele instituudist. Tervikkäsitluste koostamist rahastab haridus- ja teadusministeerium ja riiklik programm «Eesti keel ja kultuurimälu II». Koostamise korraldamisele aitab kaasa emakeele selts.

Jaga artiklit