Valdkonnad on jõudmas oma arengukavade ja prioriteetide sõnastamiseni

Uudis

1. jaanuaril ametisse asuvad uued dekaanid teevad ettevalmistusi dekanaatide loomiseks.

Administratiivtöö koondamine dekanaati võimaldab instituutidel ja kolledžitel keskenduda oma põhitegevustele. Valdkonda juhib dekaan, kes määrab ametisse prodekaani(d), neile ülikooli õigusaktidega pandud kohustusi aitavad täita dekanaadi töötajad.

Teadusprorektor Marco Kirmi sõnul tuleb ülikooli uue põhikirja järgi järgmiste sammudena võtta valdkonna nõukogus vastu valdkonna eelarve, määrata õppe- ning teadus- ja arendustöö prioriteedid ja võtta vastu valdkonna arengukava.

Lisaks valitakse juhid ja töötajate esindajad instituutide nõukogudesse ning luuakse töökorralduslikud üksused (õppetoolid, osakonnad jms). Instituutide ja kolledžite nõukogudes määratletakse nende arenguprioriteedid.

Rohkem teavet juhtimis- ja struktuurireformi kohta leiab nii siseveebist kui ka välisveebist.

Jaga artiklit

Märksõnad

valdkonnad