Konverents kohtumisest üleloomulikuga

Uudis

10.–12. detsembril toimub Tartu ülikooli peahoones konverents, mis keskendub üleloomulikele kohtumistele vanas põhjala kirjanduses ja skandinaavia rahvajuttudes. Tegu on neljanda seesuguse skandinavistika konverentsiga.

Konverentsil arutletakse vastuolulise teema üle, milline on üleloomulikes kohtumistes n-ö tõene või «päris» kogemus. Kuidas mõistsid kohtumisi üleloomulike olenditega või üleloomulike paikade külastamist neid juhtumeid kogenud inimesed ja kogukonnad?

Samuti uuritakse, kuidas kujutati üleloomulikke olendeid – mil määral olid nad füüsilised ja mil määral vaimolendid? Kuidas ja milliseid allikaid selle teadasaamiseks kasutada saame? Kuidas on üleloomulikkust üldse Skandinaavias ja selle lähedastel aladel nagu Balti või läänemeresoome piirkond mõistetud?

Konverentsi eesmärk on nende küsimuste üle arutelu tekitada ja tuua vana põhjala folkloor hilisematele käsitlustele lähemale.

Jaga artiklit