Maaja Vadi – 60

Juubel

Professor Maaja Vadi on psühholoogi taustaga rahvus­vaheliselt tunnustatud majandusteadlane, kelle tegevust on hinnatud Eesti Vabariigi teaduspreemiaga uurimuste tsükli «Organisatsiooniline käitumine siirdemajanduses» eest. Tema peamine uurimisvaldkond on organisatsioonikultuur ja väärtused. Selleteemalise doktoritöö kaitses ta 2000. aastal, olles majandusteaduskonnas esimene, kellele omistati tänapäeva nõuetele vastav kõrgeim teaduskraad.

Maaja on olnud teerajaja nii mitmeski mõttes. Teda võib pidada organisatsioonikultuuri uurimise maaletoojaks Eestis ning ei ole liialdus väita, et Maaja on sel alal tunnustatuim asjatundja Eestis. Tal on hindamatud teened organisatsioonikäitumise valdkonna rajamisel ja arendamisel nii eestikeelsete õpikute ja terminoloogia väljatöötamisel kui ka teadusuuringute tegemisel. Maaja on teinud arvukalt intervjuusid Eesti majanduse ja poliitika valdkonna tipptegijatega ning need on juba omaette kultuuriloolise väärtusega. Samuti on ta andnud oma panuse organisatsiooni teooria ja strateegilise juhtimise valdkonna uuringutesse ning juhtinud meedias tähelepanu põletavatele küsimustele Eesti ühiskonnas.

Maaja on avaldanud üle 150 publikatsiooni, olnud mitmete rahvusvaheliste ajakirjade erinumbrite ja teaduskogumike toimetaja. Ta on hinnatud esineja ka rahvusvahelistel konverentsidel, foorumitel ja seminaridel. Maaja on Balti doktoriprogrammi nõukogu ning nelja rahvusvahelise teadusajakirja toimetuskolleegiumi liige. Veel on ta rahvusvahelise erialaühingu International Society for the Study of Work and Organizational Values president. Maaja on ligi kümne õpiku autor ja kaasautor, neist kolm on rahvusvahelised. Tema raamatud on õpetamisel aluseks enamiku Eesti kõrgkoolide juhtimisealastes õppekavades.

Maaja tegevus ei piirdu vaid teadustööga. Temas on koos hea uurijavaist, liidriomadused ja administraatorivõimed. Nii on ta pikki aastaid täitnud majandusteaduskonna dekaani, ettevõttemajanduse instituudi ning juhtimise õppetooli juhi ülesandeid. Maajal on selge nägemus kvaliteetsest õpetamisest ja õppimisest ning selles ei tee ta üliõpilastele järeleandmisi, olles ühtaegu nõudlik ja hooliv. Õppetöös on Maaja nn kaubamärk tunnustatud praktikute kaasamine ning koostöö ettevõtetega. Siin tuleb kasuks ka tema enda praktiline töökogemus. Maaja on õpetades uuendusmeelne ja uudishimulik. Lausa legendaarseks on kujunenud tema korraldatud õppereisid peaministri juurde ja paljudesse ettevõtetesse. Üliõpilased hindavad Maajat õppejõuna kõrgelt: ta on valitud teaduskonna magistrantide lemmikõppejõuks lausa üheksal korral.

Eriilmeliste rollide täitmist saab iseloomustada tõdemusega: mis tahes ameti Maaja endale võtab, täidab ta seda kohusetundlikult, eesmärgikindlalt, pühendunult ja loovalt. Hoolimine oma valdkonna tulevikust on tema arvates üks meisterlikkuse näitaja ning selle mõõdupuu alusel on Maaja kahtlemata meister suure algustähega. Teadustöö raames on Maaja juhtinud kümmekonda teadusprojekti ja -granti. Tema juhendamisel on kaitstud 13 doktoritööd, üle 80 magistritöö ning ligi 150 bakalaureusetööd. Ka juhendajana teeb ta tööd hingega. Tähelepanuväärne on seegi, et Maaja on kursis paljude oma tudengite käekäiguga ka pärast seda, kui nad on ammu ülikoolitee lõpetanud.

Me ei tea, mida peab Maaja ise enda suurimaks saavutuseks, kuid kolleegidena usume, et see on oma koolkonna kujundamine ning tugeva õppetooli rajamine ja selle arendamine. Nägemus, hea suhtlemisoskus ja endast kõikeandev suhtumine on mänginud tähtsat rolli ka selles, et Maajal on õnnestunud Tartusse esinema kutsuda tunnustatud rahvusvahelisi teadlasi ja asjatundjaid. Maaja hämmastavat töövõimet saadab lõputu energia, rõõmsameelsus ja optimism, mis on nakatanud paljusid meist. Tema julgus küsida otse ja mõnikord valusalt on edasiviiv jõud.

Kolleegidena oleme tänulikud selle eest, et Maaja on just selline, nagu ta on: hea juht, kes hoiab ja innustab; osavõtlik, samas nõudlik ning ometigi ei mäleta vist keegi tema kurja sõna. Maaja suudab üllatada oma harukordse mäluga ning justkui muuseas paistab siit-sealt välja tema lai silmaring. Oleme isekeskis arutanud, kuidas ta suudab suure töökoormuse juures olla kursis uusima kirjandusega, käia kontsertidel ja teatrietendustel, osaleda aktiivselt mitmesugustes organisatsioonides. Kust tuleb see jõud ja särtsakus?

Maajale on südamelähedane meri, kuid veelgi enam: meretagune maa Kihnu. Seal väikesel saarel on tema juured; see on paik, kuhu ta läheb igal võimalikul juhul ennast laadima ning mandrile naastes kiirgab Maajast seletamatut energiat ja tegutsemistahet. Maaja jaoks on erilisel kohal pere ja tavad ning kolleegidena oleme tunnetanud seda, et pere ei piirdu Maaja jaoks vaid lähedastega, kes teda koduseinte vahel ootavad ja toetavad. Perekesksus, ühtehoidmine ja üksteise toetamine on väärtused, mis on Maajaga kaasas tööl, ning sellest saavad osa ka tema lähedasemad kolleegid.

Kallis Maaja, soovime Sulle tervist ja õnne! Ehk öeldes Su enda sõnadega: «Mingu Sul hästi!» Täname Sind südamest, et oled hea kolleeg! Usume, et kui tudengipäevadel peaks taastatama professorite võidujooks, siis oleksid sa kõhklemata endiselt kindel soosik.

Austuse ja imetlusega
kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit