Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 65. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi füüsikalise ja elektrokeemia vanemteadur Mart Väärtnõu ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaadi õppekorralduse spetsialist Tiiu Kaart.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna meteoroloogia professorit Rein Rõõmu ning 60. sünnipäeval matemaatika-informaatikateaduskonna matemaatilise statistika instituudi lektorit Mare Vähit

TÜ tänukirja pälvisid 85. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi peametroloog Olev Saks, 65. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna vanemteadur Koit Mauring ning optika ja spektroskoopia vanemteadur Aleksei Treštšalov, 60. sünnipäeval filosoofiateaduskonna maailma keelte ja kultuuride kolledži inglise keele ja angloameerika keeleteaduse dotsent Enn Veldi ja inglise keele lektor Liina Soobik, sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi didaktika ja praktika õpetaja Esta Sikkal, raamatukogu erialainfotalituse referent Heli Luik ning kinnisvaraosakonna sisevalvetalituse valveoperaator Riina Torro, 55. sünnipäeval kinnisvaraosakonna analüüsi- ja arvestustalituse peaspetsialist Leili Soo.

Pensioneerumisega seoses pälvisid tänukirja arstiteaduskonna farmaatsia instituudi endine spetsialist Ulve Pihlik ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna mereinstituudi endine projektijuht Ahto Järvik.

Jaga artiklit