Õnnitleme

Õnnitlused

80
Valve-Liivi Kingisepp
, filosoofiateaduskonna emeriitdotsent – 11. november

75
Valeri Vassiltšenko
, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitdotsent – 22. november

65
Matti Selg
, nanostruktuuride füüsika vanemteadur – 8. november
Sirje Sisask, kogude osakonna kuraator – 8. november
Peeter Torop, kultuurisemiootika professor, filosoofia ja semiootika instituudi juhataja – 28. november

60
Andres Saag
, lihhenoloogia vanemteadur – 21. november

55
Pille Ööpik
, peremeditsiini assistent – 26. november

50
Monika Übner
, kurortoloogia vanemteadur – 10. november
Olga Einasto, TÜ raamatukogu teenindusosakonna juhataja – 14. november
Terje Rand, TÜ raamatukogu kogude arendusosakonna raamatukoguhoidja – 14. november

45
Liivo Niglas
, etnoloogia teadur – 2. november
Tiit Teder, zooloogia vanemteadur – 4. november
Tanel Käämbre, materjaliteaduse vanemteadur – 26. november

40
Jorma Toots
, klaveri lektor – 8. november
Eduard Maron, psühhiaatria vanemteadur, psühhofarmakoloogia professor – 14. november
Merle Mägi, TÜ Pärnu kolledži uurimiskeskuse nooremteadur – 21. november

35
Elvira Küün
, eesti keele assistent – 15. november

30
Ilja Gaidutšik
, üldise ja mikroobibiokeemia õppetooli laborant – 3. november
Urmas Joost, materjaliteaduse teadur – 5. november
Mihhail Kurašin, üldise ja mikroobibiokeemia õppetooli spetsialist – 10. november

Jaga artiklit