Toivo Jürimäe

In memoriam

9.05.1949–5.10.2015

Lahkunud on emeriitprofessor Toivo Jürimäe, tunnustatud sporditeadlane, kelle uurimistöö hõlmas spordipedagoogikat, spordifüsioloogiat ja kinantropomeetriat. Jürimäe sai Tartu ülikoolist 1973. aastal kehalise kasvatuse ja spordi õpetaja diplomi ning naasis siia 1977. aastal õppejõuna. Bioloogiakandidaadi kraadi kaitses ta väitekirjaga vastupidavusalade noorsportlaste kehalistest võimetest.

Alates 1992. aastast kuni emeriteerumiseni 2012. aastal oli Toivo Jürimäe spordipedagoogika professor. Tema teadushuvi keskendus organismi antropomeetriliste parameetrite ning tervise ja kehalise võimekuse vaheliste seoste uurimisele lastel, noorsportlastel ja vanemaealistel inimestel.

Peale viljaka publitseerimise ning tulemusliku doktorantide juhendamise oli Jürimäe rahvusvaheliste teadussidemete ja koostööprojektide looja ning arendaja. Olgu siin nimetatud suvekoolid doktorantidele, rahvusvahelise kinantropomeetria assotsiatsiooni Tartus korraldatud koolitused standardiseeritud mõõtmiste tegemise litsentsi saamiseks ning 2008. aastal toimunud esimene Balti riikide sporditeadlaste konverents ja aasta hiljem loodud Balti sporditeadlaste selts.

Tänu Toivo Jürimäe tuntusele toimus Eestis kolm rahvusvahelist aastakonverentsi: 7th International Conference of Sport Kinetics, 23rd ICPAFR International Sport Science Symposium ning Children and Exercise: the 24th Pediatric Work Physiology Meeting. Pikk koostöö sidus Jürimäed arstiteaduskonna juures tegutsenud füüsilise antropoloogia keskusega.

Kuni 2012. aastani toimetas Toivo Jürimäe väljaannet Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis (ilmub alates 1996. aastast), samuti selle eelkäijat, 1990.–1995. aastal ilmunud kogumikku Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis. Biological and Pedagogical Problems of Physical Education and Sport.

Toivo Jürimäe panus sporditeadusesse on jätkuv, avaldatule viidatakse edasi ning õpilased õpetavad järgmisi õpilasi.

Tänuga kolleegid kehakultuuriteaduskonnast

Jaga artiklit