Maie Kalnin

In memoriam

21.08.1932–15.10.2015

15. oktoobril lahkus meie hulgast teenekas arst; suu-, näo- ja lõualuukirurg; teadlane ja pedagoog; emeriitprofessor Maie Kalnin.

Maie Kalnin sündis 21. augustil 1932. aastal Tallinnas teenistujate perekonnas. Kuna pere küüditati, möödusid tema noorusaastad Siberis.

1953. aastal lõpetas Maie Belo-Holunitsa (Kirovi oblasti) töölisnoorte keskkooli ja samal aastal alustas ta õpinguid Permi Molotovi-nimelise riikliku meditsiiniinstituudi stomatoloogia teaduskonnas, mille lõpetas 1958. aastal. Seejärel asus ta stomatoloogina tööle Pärnu-Jaagupi linnahaiglas.

Aastail 1960–1963 oli Maie aspirantuuris Leningradi arstide täiendusinstituudi näo-lõualuukirurgia kateedris ning lõpetas selle, kaitstes dissertatsiooni teemal «Lõualuude osteomüeliidid lastel» (1964). Pärast aspirantuuri lõpetamist alustas Maie 1963. aasta novembris tööd Tartu riikliku ülikooli stomatoloogia kateedris assistendina, alates 1973. aastast oli ta dotsent. 1983. aastal kaitses ta Leningradi I meditsiiniinstituudis doktoriväitekirja «Etioloogia ja kirurgilise ravi põhiküsimused kaasasündinud (huule-)suulaelõhedega haigetel Eestis». 1984. aastal valiti ta stomatoloogia kateedri professori kohale ja 1985. aastal juhataja-professori kohale, kellena ta töötas 1992. aastani. Aastail 1993–1997 töötas Maie erakorralise professori ametikohal. 1997. aasta septembrist oli ta emeriitprofessor.

Maie Kalnin on uurinud huule- ja suulaelõhede tekkepõhjusi ning sagedust Eestis ja nende anomaaliate kirurgilise ravi võimalusi. Tema sulest on ilmunud üle 200 teadusliku publikatsiooni, õppevahendi ja populaarteadusliku väljaande. Ta oli Euroopa kraniomaksillofatsiaalkirurgia ning Balti näolõualuude- ja plastikakirurgide assotsiatsioonide liige. Hinnatud õppejõu ja austusväärse kolleegina õpetas ta enamikule eesti hambaarstidest suu- ja näolõualuude kirurgiat. Ta uuris 35 aasta vältel ka stomatoloogia ajalugu Eestis ja Baltimaades. 1997. aastal autasustati professor Maie Kalninit Tartu ülikooli suure medaliga.

Lahkunud on võimekas teadlane, hinnatud õppejõud ja meeldiv kolleeg. Tartu ülikool ja arstiteaduskond on professor Maie Kalninile siiralt tänulikud ja avaldavad sügavat austust tema elutööle.

Tartu ülikool
TÜ arstiteaduskond
Tartu ülikooli stomatoloogia kliinik

Jaga artiklit