Anne Villems – 70

Juubel

Uskumatu, aga tõsi: 1. oktoobril on just sellise numbriga juubelisünnipäev arvutiteaduse instituudi tarkvarasüsteemide lektoril Anne Villemsil.

Oma ammendamatu energia ja avatusega kõigele uuele annab Anne silmad ette ka temast palju noorematele kolleegidele. Ta on selline inimene, kes ei karda tundmatus kohas vette hüpata, sest ta jõuab alati kaldale. Annet iseloomustab kustumatu rõõmsameelsus, hindamatu võime teisi innustada ja kaasa haarata, oskus keerulistest asjadest lihtsalt ja selgelt rääkida. Ta suudab endiselt elu üle rõõmsalt üllatuda.

Anne töötab Tartu ülikoolis juba 1970. aastast, kohe pärast siinsamas matemaatika eriala lõpetamist. Algul assistendi ja vanemõpetajana, alates 1993. aastast aga lektorina. Aastate jooksul on ta õpetanud mitmeid kursusi, sh programmeerimine, andmebaaside teooria, infosüsteemid internetis, koolitarkvara, informaatika didaktika, e-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis jpm.

Anne on juhendanud hulgaliselt bakalaureuse- ja magistritöid, neist paljude sisu on olnud informaatika õppematerjalide ettevalmistamine koolidele, viimastel aastatel eriti seoses Lego robotite kasutamisega koolides. Anne tegevused instituudis seostuvadki eeskätt informaatikaõpetajate koolitamisega juba alates sellest ajast, kui koolides alles arvuteid kasutama hakati.

Kuna enne Tiigrihüpet õpetajaid korrakindlalt arvuti ja interneti teemal ei koolitatud, siis alustati Anne eestvõttel 1995. aastal õpetajakoolitustega ja korraldati Telemaatika-nimelisi konverentse. Aastatel 1995–2002 juhtis ta rahvusvahelises suvekoolis sektsiooni, kus õpetas koos rootslaste ja soomlastega kolmekümnest Ida-Euroopa riigist pärit inimestele, kuidas kasutada e-õpet. Õpetajakoolituse, e-õppe ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite kasutamise kohta õppetöös on Anne avaldanud mitmeid artikleid. Ta on esinenud paljudel konverentsidel nii Eestis kui ka välismaal, samuti osalenud suurtes rahvusvahelistes projektides.

2012. aastal korraldatud informaatikaõppejõudude küsitlusele vastates ütles Anne, et hindab tudengite isikupärast mõtlemist ja naudib, kui endine tudeng on kasvanud kolleegiks, kellega saab sisuliselt arutleda ning uusi projekte algatada. Oluline on armastada oma tööd ja inimesi ning aru saada, et kõigile ei sobi samasugune õppimisviis. Tähtis on arendada oma õpetajatarkust – oskust õpetada üht teemat mitut moodi.

Kuidas õpetajaks õppiv tudeng teab, et on õige eriala valinud? Anne arvates peab suutma endale meelepärase ka õppijatele huvitavaks teha, siis ollakse õiges kohas. Meisterõpetaja ollakse aga siis, kui suudetakse enda jaoks igav õppijatele huvitavaks teha. Võib öelda, et Anne ise ongi meisterõpetaja!

Peale oma eriala innustub Anne veel paljust muust: muusikast, spordist, kokandusest, headest raamatutest jne.

Jätkugu erksat vaimu veel paljudeks aastateks!

Kolleegid TÜ arvutiteaduse instituudist

Jaga artiklit