Helmut Piirimäe – 85

Juubel

Helmut Piirimäe sündis 8. septembril 1930. aastal Uue-Põltsamaa vallas. Õppejõuna on Piirimäe Tartu ülikooliga seotud alates 1956. aastast. 1977. aastal valiti Piirimäe üldajaloo professoriks, kellena ta töötas kuni emeriteerumiseni 1996. aastal.

Helmut Piirimäe on olnud õppejõud mitme põlvkonna ajaloolastele. Tema rahvusvaheliselt tuntumate õpilaste hulka kuuluvad Margus Laidre, Enn Küng ja Arvo Tering. Piirimäe teadustöö on keskendunud Baltikumi ja Skandinaaviamaade ajaloolistele sidemetele. Tema teaduslike huvide ring on olnud väga avar, ulatudes majandusajaloost kultuurilooni.

Erilise panuse on Piirimäe andnud rootsiaegse Tartu ülikooli ajaloo uurimisse. Paljuski tänu tema jõupingutustele hakati Nõukogude Liidus tunnustama Tartu ülikooli asutamisajana senise 1802. aasta asemel 1632. aastat.

1982. aastal valiti Helmut Piirimäe Uppsala ülikooli audoktoriks. Ta on ainus Eesti ajaloolane, kes Nõukogude okupatsiooni tingimustes taolise tunnustuse pälvis. Ajalooteaduskonna dekaanina iseseisvuse taaskehtestamise aastatel osales Piirimäe hoogsalt ülikooli reformimise protsessis. Mitmete ajalooõpikute koostaja ja autorina aitas ta kaasa ajalooõpetuse kiiremale ümberkorraldamisele ka üldhariduskoolis.

Pärast emeriteerumistki on Helmut Piirimäe jäänud agaraks ajaloo uurijaks ja populariseerijaks, kelle loenguid ja teisi akadeemilisi ülesastumisi jälgitakse alati suure elevusega.

Kolleegid

Jaga artiklit