Õnnitleme

Õnnitlused

85

Leo Pokk, arstiteaduskonna emeriitprofessor – 11. oktoober

Herbert Lindmäe, õigusteaduskonna emeriitprofessor – 20. oktoober

Olev Saks, peameteoroloog – 23. oktoober

80

Kalle Velsker, matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitdotsent – 26. oktoober

70

Rein Rõõm, meteoroloogia professor – 17. oktoober

65

Mart Väärtnõu, füüsikalise ja elektrokeemia vanemteadur – 5. oktoober

Koit Mauring, vanemteadur – 11. oktoober

Aleksei Treštšalov, optika ja spektroskoopia vanemteadur – 31. oktoober

60

Heli Luik, referent – 23. oktoober

Liina Soobik, inglise keele lektor – 30. oktoober

55

Svetlana Matjus, endokrinoloogia assistent – 1. oktoober

Nina Raud, inglise keele lektor, võõrkeelte lektoraadi juhataja – 16. oktoober

50

Indrek Rätsep, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku külalislektor – 3. oktoober

Markus Vetemaa, ihtüoloogia ja kalanduse vanemteadur, kalabioloogia ja kalanduse osakonna juhataja – 5. oktoober

Riho Meier, arengubioloogia teadur – 14. oktoober

Terje Vellemaa, infrastruktuuri ja kasutajatoe talituse peaspetsialist – 31. oktoober

45

Kaido Reivelt, optika vanemteadur, koolifüüsika keskuse juhataja – 29. oktoober

Annika Volke, nahahaiguste kliiniku spetsialist – 30. oktoober

40

Jaan Masso, ökonomeetria vanemteadur, matemaatilise majandusteaduse programmijuht, majanduse modelleerimise õppetooli juhataja – 2. oktoober

35

Siim Suutre, histoloogia teadur – 14. oktoober

30

Taavi Vaikjärv, õppimise ja õpetamise arenduskeskuse konsultant – 6. oktoober

Ann Laheäär, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 8. oktoober

Kristi Kääri, õppearenduse jurist – 14. oktoober

Sergey Omelkov, tahkisefüüsika teadur – 22. oktoober

Kersti Kuusemäe, TÜ raamatukogu sekretär – 24. oktoober

Jaga artiklit