Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medaliga tunnustati Viljandi kultuuriakadeemia endist direktorit Anzori Barkalajat ning 65. sünnipäeval usuteaduskonna võrdleva usuteaduse professorit Tarmo Kulmarit.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvis 65. sünnipäeval matemaatika-informaatikateaduskonna matemaatilise statistika instituudi lektor Ene Käärik ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi endine geneetika dotsent Andres Mäe.

TÜ väikese medaliga tunnustati 60. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna psühholoogia instituudi arengupsühholoogia osakonna juhatajat, arengupsühholoogia professorit Tiia Tulvistet.

TÜ tänukirja pälvisid 85. sünnipäeval filosoofiateaduskonna emeriitprofessor Helmut Piirimäe, 80. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitdotsent Eduard Tamm, 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi endine vanemteadur Aadu Mirme ning raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna raamatukoguhoidja Mare Rand, 65. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi koostööpartner, eripedagoog Ana Kontor, 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna astrofüüsika professor Peeter Tenjes ning raamatukogu haldusosakonna tehnik-spetsialist Mart Lättemägi, 55. sünnipäeval Euroopa kolledži rahvusvaheliste projektide peaspetsialist, majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli projektijuht Varje Kuut, 50. sünnipäeval raamatukogu teaduskeskuse teadur Janika Päll; tänukirja pälvisid ka filosoofiateaduskonna laboratoorse arheoloogia professor Aivar Kriiska, filosoofiateaduskonna ajaloo ja arhiivinduse instituudi arhiivinduse osakonna juhataja, arhiivinduse dotsent Aigi Rahi-Tamm ning arhiivinduse dotsent Kurmo Konsa.

Jaga artiklit