Mart Noorma võtab õppeprorektori kohustused üle Martin Hallikult.
FOTO: Andres Tennus

Tartu ülikooli uueks õppeprorektoriks saab Mart Noorma

Uudis

Alates 1. juulist asub Tartu ülikooli õppeprorektori ülesandeid täitma Mart Noorma. Senine õppeprorektor Martin Hallik jätkab Tartu ülikooli raamatukogu direktorina.

Mart Noorma on avalikkusele tuntud Eesti esimese tudengisatelliidi ESTCube-1 programmi algataja ja juhendajana ning teadust populariseeriva telesaate «Rakett 69» kohtunikuna. Seni on Noorma olnud TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna õppeprodekaan. Ta on hea õpetamise grantide programmi algataja ja ka edulooks kujunenud tudengisatelliidi programmi juht.

Õppeprorektorina keskendub Noorma järgmise kahe aasta jooksul juhtimis- ja struktuurireformi sujuvale rakendumisele ja doktoriõppe tugevdamisele, aga ka käimasoleva õppekavade kvaliteedireformi ja õpetamisoskuste arendusplaanide elluviimisele ning õpetajakoolituse arenguvisioonide kokkuleppimisele ja saavutamisele.

«Tartu ülikool on pühendunud ühiskonna teenimisele. Õppeprorektorina annan oma panuse, et meie head õppejõud saaksid oma üliõpilasi nende arengus parimal võimalikul viisil toetada. Et saavutada kvaliteedieesmärke, tuleb jätkata pidevat koostööd üliõpilaste, teadlaste, vilistlaste ning tööandjate vahel. Väga oluline on ka see, et hea õpetamine oleks väärtustatud nii õppejõu atesteerimisel kui ka struktuuriüksuse rahastamisel,» ütles Mart Noorma.

Praegune õppeprorektor Martin Hallik jätkab pärast ametialaseks enesetäiendamiseks vaba aasta kasutamist tööd Tartu ülikooli raamatukogu direktorina, kus tema tööleping oli rektoraadis töötamise ajal peatatud. Hallik töötas 2010.–2012. aastal õppeprorektorina rektor Alar Karise meeskonnas ning jätkas praeguses rektoraadis.

Rektor Volli Kalm kinnitas, et õppeprorektori vahetumisega ei muutu rektoraadi fookused. «Kiitsin heaks Martin Halliku soovi pöörduda tagasi raamatukogu direktori tööle. Sellel ametikohal on tal jäänud eesmärkide saavutamine mitmeks aastaks ootele,» selgitas Kalm.

Jaga artiklit

Märksõnad

õppeprorektor