Jaan Eha – 65

Juubel

12. juunil tähistab TÜ arstiteaduskonna kardioloogia kliiniku juhataja ja kardioloogia professor Jaan Eha oma 65. sünnipäeva.

Jaan Eha lõpetas tollase Tartu riikliku ülikooli arstiteaduskonna 1974. aastal ravi erialal. Pärast ülikooli lõpetamist alustas professor Eha kliinilise töö kõrvalt ka kliinilise teadustööga. Ta kaitses 1979. aastal kandidaadi väitekirja ja 1990. aastal doktoritöö ägeda südamelihase infarkti revaskulariseerimise teemal.

1980. aastal alustas Eha tööd Tallinna kiirabihaiglas (praegune Põhja-Eesti regionaalhaigla), kus ta tegi muljetavaldava kliinilise karjääri, alustades osakonna arsti ja juhataja ametikohal ning lõpetades sisehaiguste kliiniku juhataja ametikohaga. 2002. aastal valiti professor TÜ kliinikumi kardioloogia kliiniku juhatajaks ning 2004. aastal ülikooli kardioloogia professoriks. Sellest ajast on professor Eha täiskohaga seotud kliinilise ja teadustöö korraldamisega Tartu ülikoolis ja TÜ kliinikumis.

Professor Eha on andnud väga olulise panuse kardioloogia arendamisse Eestis, olles moodsa invasiivkardioloogia rajaja Eestis. 1982. aastal tegi professor Eha Eesti esimese perkutaanse koronaarinterventsiooni, millest on saanud südame isheemiatõve ravi nurgakivi. 1995. aastal pani ta Tallinna kiirabihaiglas aluse Eesti esimesele invasiivkardioloogia osakonnale. Jaan Eha on olnud ka Eesti kardioloogide seltsi esimees. Tema presidentuuri ajal 1989.–1997. aastal sai seltsist Euroopa kardioloogide seltsi liige. Praegu on professor Eha Eesti kardioloogide seltsi auliige. 2005. aastal omistati professor Ehale Eesti Punase Risti I klassi teenetemärk. 2013. aastal pälvis ta Eesti vabariigi teaduspreemia arstiteaduse valdkonnas.

Professor Eha peamised uurimisteemad on interventsionaalkardioloogia südame isheemiatõve korral ning arterite funktsiooni ja struktuuri muutuste hindamine erinevate haigus- ja füsioloogiliste seisundite korral. Eha on vaskulaaruuringutega tegeleva Endoteeli keskuse ja müokardiinfarktiregistri rajajaid. Ta on ühtlasi üks Eesti enim tsiteeritud teadlasi. Jaan Eha on juhendanud seitset doktoriväitekirja ja on mitmete rahvusvaheliste teadusajakirjade toimetuskolleegiumite liige.

Professor Eha on innustav näide sellest, kuidas saab olla korraga nii tunnustatud klinitsist kui ka maailmatasemel teadlane. Ta on oma erialale pühendunud, väga täpne ja äärmiselt suure töövõimega kolleeg. Väljaspool ametiruume harrastab professor, tegeledes rattasõitu, matkamist ja paadisõitu, andes meile kõigile nii eeskuju südame-veresoonkonna haiguste riski vähendamiseks.

Soovime juubilarile õnne ja tervist!

Kolleegid TÜ kardioloogia kliinikust

Jaga artiklit