Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medali pälvis ülikooli kauaaegne endine õppejõud, taimefüsioloog Heino Moldau.

TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 75. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessorit Toomas Tennot, 65. sünnipäeval filosoofiateaduskonna vene kirjanduse professorit Ljubov Kisseljovat.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 65. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi füüsikalise optika labori insener Agu Anijalg ja 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika teadur, botaanika- ja mükoloogiamuuseumi kuraator Ülle Reier.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval arstiteaduskonna anatoomia instituudi inimese anatoomia assistent Eleonora Rajavee ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi eripedagoogika osakonna koostööpartner, logopeed Urve Kullam, 70. sünnipäeval matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitprofessor Mare Koit, 65. sünnipäeval arstiteaduskonna spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku füsiaatria ja taastusravi vanemassistent Ann Tamm, 60. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudi eripedagoogika osakonna koostööpartner, Tartu Hiie Kooli õppealajuhataja Hene Binsol, 40. sünnipäeval ülikooli akadeemilise naiskoori dirigent Triin Koch.

Pensioneerumise ja töölt lahkumise puhul tunnustati endiseid ülikooli töötajaid. Väikese medali ja tänukirja said sotsiaal- ja haridusteaduskonna erivajaduste pedagoogika professor, emeriitprofessor Jaan Kõrgesaar, botaanika- ja mükoloogiamuuseumi kuraator, emeriitdotsent Erich Kukk ning botaanika- ja mükoloogiamuuseumi laborant Aino Kalda. Väikese medali said filosoofiateaduskonna germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi inglise filoloogia osakonna ameerika kirjanduse dotsent Reet Sool, majandusteaduskonna majandusarvestuse õppetooli majandusarvestuse lektor Sinaida Kalnin ning Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna muusikateoreetiliste ainete lektor Maret Tomson. Aumärgi ja tänukirja said loodus- ja tehnoloogiateaduskonna mereinstituudi kalabioloogia ja kalanduse osakonna vaatleja Vaike Hakman ning kunstimuuseumi kassapidaja Ester Anslan. Aumärgi sai Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna vormiõpetuse dotsent Mare Mikof. Tänukirja said kehakultuuriteaduskonna spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituudi sportmängude didaktika lektor Milvi Visnapuu ja võimlemise õpetaja Kaja Hermlin, kehakultuuriteaduskonna dekanaadi sekretärid Tiina Paap ja Hille-Kai Lait, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi astrofüüsika professor, emeriitprofessor Ene Ergma, röntgenspektroskoopia labori tahkisefüüsika vanemteadur Rein Ruus, ioonkristallide füüsika labori spetsialist Viktor Denks, nanostruktuuride füüsika labori spetsialist Rein Kink, atmosfäärifüüsika labori vaneminsener Aleksandr Savihhin, insenerid Jüri Vahi ja Vladimir Tsubin, pearaamatupidaja Linda Paade, majandusgrupi juhataja Anne Rand, arvutioperaatorid Olga Heinloo ja Eha Eist, traktorist-autojuht Enno Segar, valvurid Endel Truus ja Hele-Mai Koppel, heakorratööline Ülo-Lembit Nahkur, koristajad Helju Soo ja Helgi Lepik, matemaatika-informaatikateaduskonna matemaatika instituudi matemaatika didaktika dotsendid, emeriitdotsendid Lea Lepmann ja Tiit Lepmann, sotsiaal- ja haridusteaduskonna teadur, emeriitprofessor Jaan Mikk, muuseumi kogude osakonna museoloog Toomas Pung, üliõpilasmaja raamatupidaja Kersti Mauring, kinnisvaraosakonna elektrik-remonditööline Jaan Helm, sisevalvetalituse sisevalvetöötaja Talivaldis Markovskis ning administraatorid Helbe Metsik ja Heli Viljur.

Jaga artiklit