Õnnitleme

Õnnitlused

85
Jaan Reimand
, matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitdotsent – 2. juuni

70
Peeter Saari
, laineoptika professor, akadeemik, füüsikalise optika labori juhataja – 2. juuni
Illi Tarmu, botaanika osakonna vanemlaborant – 10. juuni
Jaan Lellep, teoreetilise mehaanika professor – 25. juuni

60
Mati Laur
, uusaja professor, üldajaloo osakonna juhataja – 17. juuni

55
Maia Kivisaar
, mikroobigeneetika professor – 2. juuni
Jaak Arold, anorgaanilise keemia assistent – 12. juuni
Ago Rinken, bioorgaanilise keemia professor, bioorgaanilise keemia õppetooli juhataja – 13. juuni

50
Svetlana Ganina
, füüsika didaktika lektor – 3. juuni
Henn Ojaveer, mereökosüsteemide juhtivteadur, ökodünaamika osakonna juhataja – 10. juuni
Urve Kangro, funktsionaalanalüüsi teadur – 12. juuni
Tarmo Annilo, TÜ Eesti geenivaramu vanemteadur – 16. juuni
Marge Oras, vanemraamatupidaja – 18. juuni
Avo Trumm, sotsioloogia teadur, sotsioloogia ja sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika programmijuht, sotsioloogia õppetooli juhataja – 28. juuni

45
Tanel Lepsoo
, romaani filoloogia lektor, maailma keelte ja kultuuride kolledži asedirektor – 6. juuni

40
Urmas Nõmmik
, vana testamendi ja semitistika dotsent – 7. juuni
Mark Fisch, infotehnoloogia spetsialist – 14. juuni

35
Merle Ojasalu
, õigusteaduskonna Tallinna osakonna õppekorralduse spetsialist – 8. juuni
Ragnar Kolga, TÜ Pärnu kolledži infotehnoloogia spetsialist – 9. juuni
Sven Lange, optika ja spektroskoopia vanemteadur – 14. juuni
Aime Halgma, kõrvakliiniku sekretär – 30. juuni

30
Heisi Kurig
, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 15. juuni
Siiri Suursoo, keskkonnafüüsika labori spetsialist – 17. juuni
Jekaterina Kozlova, kiletehnoloogia labori insener – 23. juuni

Jaga artiklit