Kaido Jaanson

In memoriam

21.06.1940–02.05.2015

Kaido Jaanson oli esimene rahvusvaheliste suhete teooria professor ja selle teadusala rajaja Tartu ülikoolis. Tema värvikad loengud ning laiaulatuslikud teadmised rahvusvahelistest suhetest on inspireerinud tervet põlvkonda politolooge ning ajaloolasi.

Jaanson lõpetas 1965. aastal Tartu ülikooli ajaloo eriala ning sai ajalookandidaadi kraadi 1975. aastal. 1968.–1995. aastal õpetas ta Tartu ülikooli ajaloo osakonna, seejärel asus juhatajana (1995–1999) üles ehitama äsjaasutatud politoloogia osakonda professor Rein Taagepera eestvedamisel loodud sotsiaalteaduskonnas. Jaanson töötas välja esimesed selle valdkonna alusained, millest mitmeid loetakse tänapäevalgi. Oma ühiskondliku hea maine ning säraga meelitas ta uude üksusse palju noori töökaaslasi ning värskeid üliõpilasi.

1995.–2005. aastal oli Jaanson valitud rahvusvaheliste suhete teooria professori ja dotsendi ametikohale. Tema juhtimisel võeti vastu esimesed politoloogia bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavad, mille on lõpetanud kümned Eesti silmapaistvad ühiskonnategelased. Tema juhendatavate seas olid Urmas Paet, Gert Antsu, Jonatan Vseviov, Aap Neljas jpt. 1997.–2006. aastal oli Jaanson ka Eesti presidendi akadeemilise nõukogu liige. 2007. aastal valiti ta Tartu ülikooli emeriitdotsendiks.

Eriti oluline on tema panus Tartu ülikooli rahvusvaheliste suhete ringi (RSR) tegevusse. Kaido Jaanson oli 1963. aastal RSR-i üks asutajaliikmeid ja hiljem pikka aega akadeemiline juhendaja. Tänu tema järjekindlusele ja algatusele sai RSR 1990. aastatel uue hingamise.

Teaduses jääb iseäranis meelde Jaansoni ere huvi Aleksander Kesküla eluloo vastu. Ta suutis Kesküla jäljed viia kokku tänapäeva politoloogia ühe suurkuju Juan Linziga (vt Akadeemia 2002, nr 2), mis oli oma võimega tõsta Eesti üksikasjad maailmaareenile eeskuju  paljudele tema kolleegidele.

Jaanson on koostanud ajalooõpikuid, mitmeid artikleid Eesti ajaloost kahe maailmasõja vahel, Eesti ja Skandinaaviamaade suhetest ning rahvusvahelistest suhetest laiemalt. Tema uurimus «Draakoni hambad» (1987) on pühendatud Skandinaavia vabatahtlike osalusele Eesti vabadussõjas.

Kaido Jaanson tundis suurt huvi tuleviku-uuringute vastu. 1990. aastatel muutusid üliõpilaste seas legendaarseks tema üleskutsed koostada referaate teemal «Eesti 2010». Nii mõnigi tema tolle aja ennustustest (nt Hiina esiletõus rahvusvahelisel areenil) sai tõeks.

Tartu ülikooli riigiteaduste instituut
Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut

Jaga artiklit