Tunnustused

Tunnustusavaldused

TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 75. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna kiletehnoloogia labori inseneri Alar Gersti.

TÜ väikese medali pälvisid 55. sünnipäeval rahandusosakonna vanemraamatupidajad Anne-Mari Vals ja Lea Rohilaht.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna

füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna inseneri Anatoli Kuznetsovi, 50. sünnipäeval keemia instituudi kolloid- ja keskkonnakeemia vanemteadurit Toonika Rinkenit ning molekulaar- ja rakubioloogia instituudi geneetika vanemteadurit Rita Hõrakut.

TÜ aumärgiga tunnustati 60. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna

haridusteaduste instituudi logopeedia ja õpiraskuste teooria lektorit Kaja Pladot ja haridusteaduste instituudi õppekorralduse lektorit Heiki Kripsi.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval arstiteaduskonna anatoomia instituudi inimese anatoomia lektor, emeriitdotsent Helle Tapfer ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi anorgaanilise keemia vanemteadur, emeriitprofessor Jüri Tamm, 70. sünnipäeval Pärnu kolledži haldusosakonna turvatöötaja Matti Tomson, 55. sünnipäeval majandusteaduskonna ettevõttemajanduse instituudi juhataja, majandusarvestuse professor Toomas Haldma, 50. sünnipäeval õigusteaduskonna võrdleva õigusteaduse lektor Mario Rosentau ja arstiteaduskonna biomeditsiini instituudi vanemlaborant Merike Kruus.

Jaga artiklit