Enn Seppet

In memoriam

26.02.1950–29.09.2012

29. septembril lahkus meie hulgast ootamatult Tartu ülikooli arstiteaduskonna biomeditsiini instituudi patoloogilise füsioloogia professor Enn Seppet.

Enn sündis 26. veebruaril 1950. aastal Tartumaal Võõpstes. Pärast Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpetamist õppis ta aastatel 1968–1974 Tartu ülikooli arstiteaduskonnas, kandidaaditöö kaitses 1980. ja doktoritöö 1991. aastal. Professor Seppeti teadustöö põhisuund oli seotud skeleti- ja südamelihasrakkude energeetilise metabolismi uurimisega.

Enn Seppeti pikaajaline teadustöö algas juba arstiteaduskonnas õppides ning jätkus 1974. aastal teaduri ja vanemteadurina kehakultuuriteaduskonna lihastalitluse laboris. Alates 1981. aastast töötas ta arstiteaduskonnas üld- ja molekulaarpatoloogia instituudis, olles 11 aasta jooksul hormonaalse regulatsiooni labori juhataja.

1992. aastal valiti Enn Seppet patoloogilise füsioloogia korraliseks professoriks. Ta õpetas arstiteaduskonna üliõpilastele patofüsioloogia ainet kahe kümnendi vältel. Ta oli 65 eelretsenseeritavates rahvusvahelistes teadusajakirjades ilmunud artikli autor, tema juhendamisel valmis seitse doktori- ja neli magistriväitekirja. Juhendajana oli ta katsete planeerimisel ja teaduspublikatsioonide vormistamisel väga asjatundlik ja samas ka nõudlik.

Professor Seppet oli aktiivne ka ülikoolielu korraldamisel, olles aastatel 1994–2000 arstiteaduskonna teadusprodekaan, arstiteaduskonna arendusnõukogu esimees, rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldaja, teadusajakirjade retsensent ning arvukate teadusseltside liige. Professor Seppeti teadustöö oli rahvusvaheliselt tunnustatud, ta oli tänu pidevale enesetäiendamisele eri maade teaduslaborites ja koostööprojektidele Kanada, Saksamaa, Prantsusmaa ja Skandinaaviamaade teadlastega tuntud ja hinnatud ka väljaspool Eestit. 2008. aastal anti tema uurimisrühmale riiklik teaduspreemia.

Enn Seppeti mitmekülgsust ja võimekust illustreerib ka tema ühiskondlik tegevus, mida ta rakendas Tartu linnavolikogu ja Tartu Toome Rotary klubi liikmena, ning tema vaba aega täitnud tegutsemine armastatud muusikuna.

Me oleme ilma jäänud võimekast teadlasest, paljude noorte teadlaste õpetajast, hinnatud õppejõust ja meeldivast kolleegist. Tartu ülikool ja arstiteaduskond on professor Enn Seppetile siiralt tänulikud ja avaldavad sügavat austust oma varalahkunud liikme elutööle.

TÜ arstiteaduskond
TÜ arstiteaduskonna biomeditsiini instituut

Jaga artiklit