Tarvo Rajasalu

In memoriam

27.05.1969–04.11.2012

4. novembril lahkus meie seast pärast rasket haigust sisekliiniku endokrinoloogiadotsent Tarvo Rajasalu. Tarvo sündis Tartus ja lõpetas kuldmedaliga Tartu 3. keskkooli. TÜ arstiteaduskonnaga oli ta seotud 1987. Aastast, lõpetas arstina 1994. aastal, oli aastail 1997–2001endokrinoloogia resident ja seejärel doktorant. Doktoritöö autoimmuunsest diabeedist kaitses ta 2007. aastal.

Aastail 2002–2005 tegi ta teadustööd Ulmi ülikoolis Saksamaal ja Clevelandis USAs. Eestisse naastes asus ta tööle kliinikumi sisekliinikusse endokrinoloogia erialajuhina. Alates 2007. aastast oli ta TÜ sisekliiniku teadur, vanemteadur ja dotsent.

Tarvo oli Eesti endokrinoloogide seltsi juhatuse liige ja esimees aastail 2007–2010, Eesti sisearstide seltsi juhatuse liige, sotsiaalministeeriumi endokrinoloogianõunik, mitmete Eesti ja rahvusvaheliste konverentside korraldaja, hinnatud lektor nii üliõpilaste kui ka täiendusarstide hulgas ning lisaks residentuurijuhendaja.

Temast oli kujunenud oma erialal Eestis vaieldamatu liider. Tarvo uurimistööd olid seotud peamiselt diabeedi ja metaboolse sündroomiga. Ta juhendas kahte doktoranti, ühe töö on peaaegu valminud, teine oli just alustanud.

Tarvot iseloomustas suur töövõime, sihikindlus, tahtmine teha nii kliinilist kui ka akadeemilist tööd. Akadeemilise endokrinoloogia ülesehitamine oli tema südameasi. Kolleegid, üliõpilased ja patsiendid hindasid teda kõrgelt.

Tarvo oli väga hea inimene, mõistev ja teistega arvestav, vastutulelik ja helge – niisugusena jääb ta kolleegide mälestustesse.

Ülekohtuselt vara katkes tema tee.

Tarvot mälestades
TÜ sisekliinik

Jaga artiklit