Mati Pääsuke – 60

Juubel

Juubeli tähistamine annab põhjuse meenutada olnut ning kavandada tulevasi tegemisi. Professor Mati Pääsuke sai 2. aprillil tagasi vaadata pikale akadeemilisele teele, mis jätkub tõusvas joones – eelkõige doktorante juhendades-õpetades ning teadustöö veduriks olles.

TÜ kehakultuuriteaduskonna lõpetamise järel töötas Mati mõned aastad kehalise kasvatuse õpetaja ja noortetreenerina, teadushuvi tõi ta ülikooli tagasi aspirantuuri ning 1987 kaitses ta spordifüsioloogias bioloogiakandidaadi kraadi. Ülikoolis töötab Mati Pääsuke alates 1982. aastast.

1989. aasta tõi dotsendi kutse ning kehakultuuriteaduskonna dekaani ameti. Eesti kõrghariduses pöördelisel ja kiiresti muutuval ajal teaduskonda juhtida oli ühelt poolt huvitav, teisalt ülimalt vastutusrikas. Praegu on enesestmõistetav, et rahvusvaheliselt tunnustatud teadustöö, koostööprojektid ning doktoriõppe arendamine on akadeemilise elu alus, kuid 1990. aastatel tuli selle arusaama mõjulepääsemiseks juhtidel oma kolleege ka veenda ja oma eeskujuga innustada. Matil see õnnestus – TÜ kehakultuuriteaduskonnast on kujunenud liikumis- ja sporditeaduste keskus lähiregioonis ja ka kaugemal.

Pärast peaaegu kümneaastast dekaanina töötamist juhatas Mati spordibioloogia ja füsioteraapia instituuti, oli prodekaan ning 2007–2013 teist korda kehakultuuriteaduskonna dekaan. Aastast 2002 on ta kinesioloogia ja biomehaanika professor.

Juubilari teadustöö käsitleb närvi-lihassüsteemi adaptatsiooni kehalistele koormustele, laste motoorika arengut, muutusi motoorsetes funktsioonides vananemisel ning liigesevigastuste ja osteoartroosi korral, liigutustegevuste biomehaanilist analüüsi, samuti füsioteraapia mõju motoorsetele funktsioonidele neuroloogiliste ja traumatoloogiliste haiguste korral. Mati Pääsukese juhendamisel on kaitstud 10 doktorikraadi, millele on peagi tulemas lisa. Märk teadustöö suunamise edukusest on seegi, et tema ning lähimate kolleegide poolt juhendatavad doktorandid-magistrandid moodustavad kokkuhoidva seltskonna, kes jäävad labori ja õppetooli suhtlusorbiidile ka pärast kraadi kaitsmist.

Tudengid hindavad kõrgelt eestikeelseid õppevahendeid, mida Mati on avaldanud motoorika juhtimise, liigutustegevuse biomehaanika ning närvi-lihasaparaadi füsioloogia alal. Tema loetavad ainekursused pole just kergete killast, kuid meisterliku loengupidajana ning suurepärase näitlikustamisega teeb juubilar üliõpilastele liikumis- ja sporditeaduste alusained hästi selgeks.

Lisaks pidevale publitseerimisele rahvusvahelise levikuga väljaannetes on Mati autoriteetne allikas neile kolleegidele, kes soovivad teada teadusajakirjade reitinguid, tema bibliomeetria-alased teadmised on muljetavaldavad. Ka on tal pikaaegne kogemus teaduskonverentside korraldamisel ja rahvusvaheliste teadusprojektide juhtimisel (Myoage, Myolite, Interreg).

Last but not least: Mati on suur ajaloohuviline, tema erudeeritus ja lugemus sel alal on märkimisväärsed, nagu võivad tunnistada kõik, kes on juubilariga sel teemal vestlust arendanud.

Palju õnne ja soovide täitumist!

Kolleegid kehakultuuriteaduskonnast

Jaga artiklit