Tiit Kutser – 50

Juubel

18. aprillil tähistas oma 50 aasta juubelit Eesti mereinstituudi juhtivteadur ja osakonna juhataja Tiit Kutser.

Sel olulisel tähtpäeval täname Tiitu kaugseire ja mereoptika valdkonna eduka edendamise eest ja soovime (mitte vaid egoistlikel kaalutlustel) veelgi suuremaid kordaminekuid nii kaugseires kui ka teistes teadusvaldkondades.

Kui teaduses otsitaks supertähti, siis Tiit Kutser oleks vaieldamatult kaugseire staar. Pikk kasv annab talle teiste ees loomulikult selge eelise asju kaugelt seirata, kuid peale selle on Tiidu edu pandiks ülisuur aktiivsus, avar mõtlemine, suur koostöövõime ning sõbralikkus.

Tiit on lühikese aja jooksul arendanud Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi kaugseire ja mereoptika osakonna regiooni üheks tähtsamaks valdkondlikuks keskuseks nii tehnilise võimekuse kui ka inimvara poolest.

Teadusel pole aga geograafilisi piire – nii ei piirdu Tiidu tegemised vaid Eestimaaga. Ilmselt on Tiit teinud teadustööd kõigil kontinentidel, kaugelt on seiratud ka Antarktikat. Nii on tema edulugudes lähiriigid Soome ja Rootsi, aga ka paljude jaoks eksootilisem Austraalia.

Kas teadsite, et Tiit luges hiljuti üle kõik maakera järved, et globaalne süsinikubilanss saaks ikka korralikult ära hinnatud? Kuid lisaks teadustööle panustab Tiit ka teaduspoliitika ja tehnoloogiavaldkonna arendamisele – seda lokaalselt, Euroopa meetmete kaudu ja globaalses mastaabis. Osaleb mitmete teadusajakirjade toimetuskolleegiumi töös.

Tänu Tiidule on meil täna põhjust rõõmu tunda. Palju õnne juubilarile!

TÜ Eesti mereinstituudi pere

Jaga artiklit