Vello Helk

In memoriam

23.09.1923–14.03.2014

Emakeelepäeval, 14. märtsil lahkus meie hulgast Tartu ülikooli audoktor, ajaloolane ja arhivaar Vello Helk.

Helk sündis 23. septembril 1923 Võrumaal Varstus talupidajate peres. 1933–1938 käis ta Lepistu algkoolis ja seejärel Võru gümnaasiumis, mille lõpetas 1943. aastal. Aasta hiljem mobiliseeriti Helk Saksa sõjaväkke ja ta sattus 1945. aastal Saksamaa kaudu Taani Jüütimaale. Helk elas mitmes pagulaslaagris, teenides esialgu leiba talutöödel.

1947. aastast õppis Helk Århusi ülikoolis ajalugu ning ladina ja saksa keelt. 1954. aastal sai ta Taani kodanikuks. Alates 1956. aastast töötas Helk Taani majandusarhiivis Århusis, 1958. aastast lühikest aega Taani riigiarhiivis, siis Odense maa-arhiivis ja aastast 1959 taas Taani riigiarhiivis Kopenhaagenis, pensioneerudes 1990. aastal. Aastatel 1977–1978 oli Helk ajutiselt Taani riigiarhivaari kohusetäitja. Oma eluteest avaldas Helk mälestused kultuuriajaloo ajakirja Tuna veergudel (2002, nr 3–2005, nr 3).

Vello Helki olulisim teaduslik panus on seotud Vatikani arhiivist ning jesuiitide peaarhiivist kogutud allikatega jesuiitide tegevuse kohta Põhjamaades ja Liivimaal. Kogutud arhiiviainese põhjal kaitses Helk 1966. aastal doktoritöö Norra päritolu jesuiidi Laurentius Nicolai Norveguse tegevusest Skandinaavias. 1977. aastal ilmus eraldi monograafia jesuiitidest Tartus («Die Jesuiten in Dorpat 1583–1625: ein Vorposten der Gegenreformation in Nordosteuropa», Odense 1977 (tõlge eesti keelde 2003)).

Helk uuris ka taanlaste ja norralaste õpinguid välisülikoolides 16.–19. sajandil, üllitades sel teemal mitu monograafiat ja Taani-Norra tudengite matrikli. Helk uuris ka Taani-Eesti sidemeid, 1993. aastal ilmus tema sulest taanikeelne Eesti ajalugu («Estlands historie kort fortalt», Odense 1993); samuti uuris ta Taani ning Rootsi võimu perioodi Saaremaal («Die Stadtschule in Arensburg auf Ösel in dänischer und schwedischer Zeit 1559–1710», Lüneburg 1989).

Viimasel ajal tegutses Helk aktiivselt publitsistina, avaldades rahvuspoliitilisi ja ajalooteemalisi artikleid. 2007. aastal kinkis Helk Tartu ülikooli raamatukogule oma raamatukollektsiooni ja 2006. aastal surnud abikaasa Annemarie Helki noodikogu. Vello Helk pälvis Dannebrogi ordu rüütliristi (1980) ja Riigivapi III klassi teenetemärgi (1996). 1996. aastal valiti Helk Tartu ülikooli audoktoriks. Helk oli ka Tartu ülikooli juures tegutseva akadeemilise ajalooseltsi auliige.

Ajaloo ja arheoloogia instituut

Jaga artiklit