Teated

Teated

Aprillis TÜ aulas: 9. aprillil kell 18 XXV rahvusvaheliste trompetipäevade lõppkontsert; 11. aprillil kell 10 Tartu ülikooli konverents «VISIOON 2032»; 12. aprillil kell 11 rahvusvaheline Lions klubide organisatsiooni seminar ja heategevusorganisatsiooni aastakoosolek, kell 17 emeriitprofessor Marju Lauristini loeng; 13. aprillil kell 14 Heino Elleri nimelise muusikakooli kontsert; 15. aprillil kell 12.30 Miina Härma gümnaasiumi kohtumine rektoriga; 16. aprillil kell 19 Eesti Kontserdi kontsert: Tallinna keelpillkvartett, klaveril Peep Lassmann; 17. aprillil kell 18 Tamme gümnaasiumi kevadkontsert; 24. aprillil kell 19 IX Põhjamaade üliõpilaskooride festivali koorikontsert; 25. aprillil kell 11 Eesti sotsiaalteaduste aasta konverentsi avamine, kell 16 IX Põhjamaade üliõpilaskooride festivali koorikontsert, kell 19 Eesti Kontserdi kontsert: Klaaspärlimäng Sinfonietta, solist Massimo Mercelli (flööt, Itaalia), dirigent Eduard Toptšjan (Armeenia); 27. aprillil kell 16 E-STuudio noortekoori kontsert.

TÜ pensionäride ühingus Vitae: 7. aprillil kell 16 käsitööring; 9. aprillil kell 14 Tõnu Lehtsaare loeng (Raeplats 12); 10. aprillil kell 13.30 arstide klubi; 15. aprillil kell 11 elulooring ja kell 13 lauluring; 17. aprillil humanitaaria klubi; 24. aprillil kell 15 keemikute klubi; 28. aprillil kell 16 põltsamaalaste klubi.

Õpetatud Eesti Seltsi ettekandekoosolekud: 16. aprillil esineb Toomas Karjahärm ettekandega «1905. aasta Eestis: massiliikumine ja vägivald maal». Kõnekoosolek toimub kell aadressil 16.15 Lossi 3-427. Täpsem info: www.ut.ee/OES.

8. aprillil kell 13.30 toimub TÜ majandusteaduskonnas (Narva mnt 4–A313) teadus- ja innovatsioonipoliitikate seire programmi seminar «Ülikooli teadmusloomest teadmusmajanduseni». Seminaril esitletakse programmi raames valminud uuringuteemade 4.4 «Spin-off ettevõtted ja nende tugisüsteemid Eestis» ja 1.1 «Intellektuaalomandi süsteem ja intellektuaalomandi roll väikeriigi TAI süsteemis» tulemusi. Seminaril osalemiseks tuleb huvilistel registreeruda hiljemalt 4. aprilliks aadressil moodle.ut.ee/ht_reg_form/index.php/form/view/1254.

8. aprillil kell 16 peab Philosophicumi ringauditooriumis (Jakobi 2) professor Ülo Valk rahvusteaduste loengusarja kuuluva loengu «Kui muistendist saab uudis: usundilise pärimuse ja Eesti ajakirjanduse suhetest läbi aja». Loengule saab registreeruda rahvusteaduste loengusarja kodulehel www.ut.ee/et/rahvusteaduste-loengusari.

10. aprillil kell 9.15 algab Tartu ülikoolis õppeuuenduskonverents «Kõrgharidus aastal 2020». Konverentsil arutletakse, kuidas pakkuda erialadevahelist ja ühiskonna kiiresti muutuvatele vajadustele orienteeritud kõrgharidust. Töötubades räägitakse õppeprogrammide arendamisest ja selle valdkonna kitsaskohtadest ja eduteguritest. Sümpoosionil on ettekannete põhirõhk tulevikuvisioonil, mida väliseksperdid sõnastavad oma senise kogemuse taustal. Konverentsi töötubade ja ettekannete videosalvestused on järelvaadatavad UTTV-s.

10. aprillil kell 14.15 toimub Chemicumis (Ravila 14a-2073) seminar «Alustava spin-off-ettevõtja teekond». Seminaril räägib ettevõtluse nõustaja Aivar Pere, kuidas ja millega toetab ülikool ettevõtlikke akadeemilise pere liikmeid spin-off ettevõtte loomisel ning arendamisel. Oodatud on teadlased, õppejõud, laborite personal, doktorandid ja kõiki teised, kellele teaduse ja ettevõtluse ühitamine pakub huvi või on juba käsil. Tegemist on osalustasuta teabeseminariga.

16. aprillil kell 10.30 korraldavad Tartu ülikool, Eesti teadusagentuur ja Eesti akadeemilise pedagoogika selts konverentsi «Juhitav ja juhtimatu koolis». Koolijuhtimise konverentsil käsitletakse mitmeid aktuaalseid probleeme, väljakutseid ja ka ootusi Eesti koolijuhile. Samuti autasustatakse 2014. aasta kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi parimaid ning antakse ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi uue õpetajaosakonna tegemistest ja eesmärkidest. Tutvustatakse ka «Hariduse ja kasvatuse sõnaraamatut». TÜ haridusteaduste instituudi saalis (Salme 1a) toimuvast konverentsist osavõtt on tasuta, kohustuslik on eelregistreerumine konverentsi kodulehel, registreeruda saab 10. aprillini.

22. aprillil kell 14 avatakse aadressil Lossi 38 sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusuuenduskeskus. Haridusuuenduskeskus koordineerib võrgustikku, millesse kuuluvad TÜ teaduskondade ja kolledžite juures töötavad didaktikakeskused ja muud olemasolevad ja loodavad õpetamise teemadega tegelevad kooslused.

25.–26. aprillil toimub konverents «Eesti sotsiaalteadused muutuvas ajas: lummusest vabanemine», mis on pühendatud Max Weberi 150. sünniaastapäevale. Konverentsi toimub sotsiaal- ja haridusteaduskonna majas (Lossi 36). Lisainfo: www.yti.ut.ee/et/esak.

Jaga artiklit

Märksõnad

teated