Stipendiumid

Stipendiumid

Rotalia Foundation (USA) stipendiumikonkurss 2014/2015. õppeaastal

Rotalia Foundation (USA) kuulutab välja 50 stipendiumi a’ 2000 eurot Eesti avaõiguslike ülikoolide üliõpilastele, kes õpivad päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme 2. aastal, integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi või kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal. Stipendium antakse üliõpilasele kord õpingute vältel ning ei ole mõeldud välisüliõpilastele. Sooviavaldus tuleb saata hiljemalt 2. maiks fondi stipendiumide komitee sekretäri Sirje Mark’i nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 TARTU. Kinnises ümbrikus sooviavalduse võib tööpäevadel tuua ka TÜ peahoones asuvasse postikantseleisse (ruum 120). Kvalifitseeruvad ka 2. mai postitempli kuupäevaga sooviavaldused. Täpsemad tingimused ja sooviavalduse vorm aadressil www.rotalia.ee/et/fondid/foundation/foundation-uudised.html. Lisainfo: sirje.mark [at] ut.ee, tel 507 3729, 737 5609 (Sirje Mark).

 

Rein Otsasoni Fondi stipendiumikonkurss

Rein Otsasoni Fond kuulutab välja konkursi kuni kolme 2000 euro suuruse stipendiumi väljaandmiseks. Stipendiumile võivad kandideerida Eestis või välismaal tegutsevates kõrgkoolides magistri- või doktoriõppes rahanduse või majanduse erialal õppivad kuni 35-aastased Eesti vabariigi kodanikud. Stipendiumi taotlemiseks tuleb 15. aprilliks arvutis täidetud taotlusvorm (fondi koduleheküljelt); elulookirjeldus (curriculum vitae); soovituskirjad (töö juhendajalt ja vähemalt ühelt doktorikraadi omavalt õppejõult ja/või teadlaselt); õppeasutuse kinnitus taotleja õpingute seisu kohta (õpingutulemuste väljatrükk); koopia senist haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia). Taotlusvormi ja dokumendid palume saata tähtajaks fondi e-posti aadressil otsasonifond [at] krediidipank.ee. Stipendiaadid kuulutatakse välja Rein Otsasoni 83. sünniaastapäevaks, 24. maiks. Lähem info www.krediidipank.ee/otsasonifond.

 

TÜ sihtasutuse stipendiumikonkursid aprillis 2014

Andreas ja Elmerice Traksi stipendiumid – stipendiumifond kuni 10 000 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Taotleda saavad arstiteaduskonna magistrandid, doktorandid ja teadustööd tegevad arst-residendid, samuti majandus-, õigus- ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö teema on seotud poliitilis-riikliku valdkonnaga.

Ole Golubjatnikovi stipendium – 1 stipendium á 1 280 eurot. Taotleda saavad loodus- ja tehnoloogiateaduskonna 3. aasta bakalaureuseõppe üliõpilased, kes jätkavad õpinguid järgmisel õppeaastal magistrantuuris meditsiinitehnoloogia valdkonnas ja sama valdkonna magistrandid, kes jätkavad doktorantuuris või siirduvad praktikale meditsiinitehnoloogia ettevõttesse.

Prof Olevi Kulli mälestusstipendium – 1 stipendium á 1 000 eurot. Stipendiumit saavad taotleda kõikide Eesti kõrgkoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased oma rahvusvahelistel teadusnõupidamistel osalemise ja erialaga seotud välismaa teadusasutuste juures töötamise toetuseks.

Taotlused Tartu ülikooli sihtasutuse stipendiumitele kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks. Täpsem informatsioon ja nõuded stipendiumite taotlemiseks: www.sihtasutus.ut.ee, tel 7375852 või 55 540 773 (Triin Vakker).

Jaga artiklit