FOTO: Andres Tennus

Ukraina teadlased ülikooli tööle

Uudis

Eesti Teadusagentuuri (ETAg) uute meetmetega toetatakse Eestisse saabuvate Ukraina teadlaste osalemist uurimisrühmade töös ja nende lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides. Tartu Ülikooli saab ajutiselt tööle võtta 19 Ukraina teadlast.

Toetuse abil on võimalik palgata Ukraina teadlased käimasolevasse stardi-, rühma- või arendusgrandiprojekti uurimisrühma. Tööd peavad nad alustama 2022. aasta jooksul ja toetust makstakse kuni kuus kuud.

Lisaks toetatakse Ukraina teadlaste lühiajalist stažeerimist Eesti ülikoolides kuni kolmeks kuuks, et tutvustada neile meie teadustöö korraldust, avardada nende võimalusi end ametialaselt täiendada ning soodustada koostööd kahe riigi teadlaste vahel. See toetus kehtib tagasiulatuvalt alates 24. veebruarist 2022, s.t ka neile sõjapõgenikest teadlastele, kes on juba tutvunud või asunud tutvuma siinse teaduskorraldusega.

Tasub tähele panna, et üks teadlane ei või samal ajal saada toetust mõlemast meetmest. Kahte toetusmeedet on lubatud kombineerida nii, et esimesena läbitakse stažeerimine ning seejärel osaletakse uurimisrühmas. Doktorante selle toetuse alusel tööle võtta ei saa. Toetust ei kasutata juba ülikooli tööle võetud Ukraina teadlaste töötasu katteks, vaid uute teadlaste kaasamiseks.

Ühe ETAg-i meetmest rahastatava täiskoormusega töötava teadlase toetus on makse maha arvamata 3000 eurot kuus. Kui üksus pikendab Ukraina teadlase töölepingut, tuleb tal edasised tööjõukulud tasuda juba enda eelarvest. Samuti peab üksus kandma kõik teadus- ja arendusprojektiga seotud võimalikud ülekulud.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit