Oma kirjaliku eksamitööga on üliõpilasel õigus tutvuda seitsme päeva jooksul eksamitulemuse teatavaks tegemisest.
FOTO: Pixabay.com

Mida peaksin teadma eksamikorraldusest?

Tudengid

Käes on kiire eksamite aeg. Et see kulgeks edukalt, tasub endale meelde tuletada peamised eksamikorralduses kehtivad õigused ja kohustused.

Eksam või arvestus tuleb sooritada kõigis ainetes, millesse oled registreerunud ja kus toimub lõpphindamine. Valida saad vähemalt kahe korralise eksamiaja vahel. Kui eksam esimesel korral ei õnnestu, on võimalik teha samal semestril korduseksam. Sellele tuleb kindlasti õigel ajal registreeruda. Korduseksam on vabatahtlik. Kui tunned, et pole selleks valmis, tuleb oodata ära järgmine kord, kui ainet loetakse, uuesti ainesse registreeruda ja see veel kord läbida. Sealjuures pane tähele, kas tegemist võib olla mõne järgmisel semestril toimuva aine kohustusliku eeldusainega.

Ühe semestri jooksul on lubatud eksamit teha kaks korda: korralisel ja korduseksamil. Arsti-, hambaarsti- ja proviisoriõppes kehtivad teised reeglid – seal on semestri jooksul lubatud teha üks korraline eksam ja kaks korduseksamit, kusjuures igal juhul peab eksam olema sooritatud uue semestri alguseks.

Kui juhtub, et jääd haigeks või ei saa muul mõjuval põhjusel eksamile minna, teavita sellest kohe õppejõudu või õppekorralduse spetsialisti. Viie tööpäeva jooksul pärast eksami toimumist pead esitama mõjuva põhjuse kohta tõendi. Selle alusel tühistatakse märge „mitteilmunud“ ja sinu eksamikord ei lähe kaotsi.

Kui jätad eksamile ilmumata, aga mõjuvat põhjust ei ole, siis loetakse, et oled eksami teinud negatiivsele tulemusele. Üliõpilane, kes saab ühes ja samas õppeaines neljal korral negatiivse eksamitulemuse, eksmatrikuleeritakse. Arsti-, hambaarsti- ja proviisoriõppes tehakse seda kohustuslikus aines juba kolmanda negatiivse tulemuse järel.

Tasub teada ka seda, et positiivsele tulemusele tehtud eksami kordussooritus hinde parandamise eesmärgil ja VÕTA-ga arvestatud õppeaine eksami uuesti sooritamine ei ole lubatud.

Oma kirjaliku eksamitööga on üliõpilasel õigus tutvuda seitsme päeva jooksul eksamitulemuse teatavaks tegemisest. Lähemalt saad eksamikorralduse kohta lugeda õppekorralduseeskirja õpiväljundite hindamise peatükist veebilehelt www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/oppekorraldusest/eksamid.

Tunne oma õigusi ja kohustusi! Palju jõudu ja edu eksamitel!

Ene Küüner

õppeosakonna nõustamiskeskuse õppekorraldusnõustaja

Jaga artiklit