Õnnitlused

Õnnitlused

85

Evi Mitt, loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitdotsent – 4. jaanuar

75

Ellen Gvozdkova, patofüsioloogia osakonna laborant – 1. jaanuar

Tea Avarmaa, materjaliteaduse teadur – 13. jaanuar

Sirje Mark, arhivaar – 16. jaanuar

70

Jaan Aarik, loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitprofessor – 1. jaanuar

Helve Kardmaa-Somelar, riidehoidja – 21. jaanuar

Talis Bachmann, kognitiiv- ja õiguspsühholoogia professor – 27. jaanuar

65

Viktor Peet, materjaliteaduse vanemteadur – 1. jaanuar

60

Jaak Talts, biofüüsika lektor – 20. jaanuar

55

Aivar Liiv, molekulaarbioloogia vanemteadur – 5. jaanuar

50

Ene Kõresaar, etnoloogia dotsent – 5. jaanuar

Risto Järv, eesti ja võrdleva rahvaluule dotsent – 15. jaanuar

45

Thomas-Andreas Põder, religioonifilosoofia lektor – 3. jaanuar

Hector Charles Pagan, projektikirjutamise meeskonna juht – 7. jaanuar

Kristiina Alas, inglise õiguskeele õpetaja – 21. jaanuar

40

Tsipe Aavik, makroökoloogia vanemteadur – 3. jaanuar

Erme Reino, infosüsteemide arenduse peaspetsialist – 4. jaanuar

Tiit Remm, semiootika teadur – 6. jaanuar

Stefano Braghiroli, Euroopa õpingute dotsent – 13. jaanuar

Anne Kliimask, raamatukoguhoidja – 15. jaanuar

Jaga artiklit